Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

04.07.2023 - 12:05
 • Numer naboru 101/KMI/014/VII/2023
 • Data ważności 18.07.2023
 • Data ogłoszenia 04.07.2023
03.07.2023 - 14:10
 • Numer naboru 100/OPP/008/VII/2023
 • Data ważności 17.07.2023
 • Data ogłoszenia 03.07.2023
29.06.2023 - 09:53
 • Numer naboru 099/RRI/008/VI/2023
 • Data ważności 13.07.2023
 • Data ogłoszenia 29.06.2023
27.06.2023 - 09:35
 • Numer naboru 098/RRI/007/VI/2023
 • Data ważności 11.07.2023
 • Data ogłoszenia 27.06.2023
26.06.2023 - 09:23
 • Numer naboru 096/PZIV/007/VI/2023
 • Data ważności 10.07.2023
 • Data ogłoszenia 26.06.2023
23.06.2023 - 14:05
 • Numer naboru 095/FMI/004/VI/2023
 • Data ważności 07.07.2023
 • Data ogłoszenia 23.06.2023
22.06.2023 - 14:21
 • Numer naboru 093/PMIV/018/VI/2023
 • Data ważności 06.07.2023
 • Data ogłoszenia 22.06.2023