Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

15.07.2014 - 10:04
 • Numer naboru 052/KLIII/003/VII/2014
 • Data ważności 25.07.2014
 • Data ogłoszenia 15.07.2014
15.07.2014 - 08:22
 • Numer naboru 051/PRIV/017/VII/2014
 • Data ważności 25.07.2014
 • Data ogłoszenia 15.07.2014
11.07.2014 - 09:42
 • Numer naboru 050/CFIII/003/VII/2014
 • Data ważności 21.07.2014
 • Data ogłoszenia 11.07.2014
09.07.2014 - 12:18
 • Numer naboru 049/KLV/002/VII/2014
 • Data ważności 21.07.2014
 • Data ogłoszenia 09.07.2014
09.07.2014 - 12:04
 • Numer naboru 048/PRV/016/VII/2014
 • Data ważności 21.07.2014
 • Data ogłoszenia 09.07.2014
08.07.2014 - 09:49
 • Numer naboru 047/IFI/005/VII/2014
 • Data ważności 18.07.2014
 • Data ogłoszenia 08.07.2014
07.07.2014 - 10:21
 • Numer naboru 046/PRV/015/VII/2014
 • Data ważności 17.07.2014
 • Data ogłoszenia 07.07.2014
04.07.2014 - 16:22
 • Numer naboru 045/PRV/014/VII/2014
 • Data ważności 14.07.2014
 • Data ogłoszenia 04.07.2014
27.06.2014 - 12:35
 • Numer naboru 044/PRV/013/VI/2014
 • Data ważności 07.07.2014
 • Data ogłoszenia 27.06.2014
18.06.2014 - 14:30
 • Numer naboru 043/KEII/002/VI/2014
 • Data ważności 30.06.2014
 • Data ogłoszenia 18.06.2014