Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

18.04.2014 - 12:49
 • Numer naboru 027/PRZI/002/IV/2014
 • Data ważności 28.04.2014
 • Data ogłoszenia 18.04.2014
09.04.2014 - 14:21
 • Numer naboru 026/PRV/009/IV/2014
 • Data ważności 22.04.2014
 • Data ogłoszenia 09.04.2014
04.04.2014 - 13:12
 • Numer naboru 025/KMV/002/IV/2014
 • Data ważności 14.04.2014
 • Data ogłoszenia 04.04.2014
01.04.2014 - 15:10
 • Numer naboru 024/KMII/001/IV/2014
 • Data ważności 11.04.2014
 • Data ogłoszenia 01.04.2014
28.03.2014 - 16:03
 • Numer naboru 023/PRZII/001/III/2014
 • Data ważności 07.04.2014
 • Data ogłoszenia 28.03.2014
24.03.2014 - 08:39
 • Numer naboru 022/IFII/002/III/2014
 • Data ważności 03.04.2014
 • Data ogłoszenia 24.03.2014
17.03.2014 - 12:31
 • Numer naboru 021/PRIII/008/III/2014
 • Data ważności 27.03.2014
 • Data ogłoszenia 17.03.2014
04.03.2014 - 12:04
 • Numer naboru 020/RŚI/001/III/2014
 • Data ważności 14.03.2014
 • Data ogłoszenia 04.03.2014
04.03.2014 - 11:51
 • Numer naboru 019/PZIV/002/III/2014
 • Data ważności 14.03.2014
 • Data ogłoszenia 04.03.2014
21.02.2014 - 15:27
 • Numer naboru 018/PWII/001/II/2014
 • Data ważności 03.03.2014
 • Data ogłoszenia 21.02.2014