Praca w urzędzie (1193)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

16-05-2016 14:05
 • Numer naboru 034/EFSV/004/V/2016
 • Data ważności 30.05.2016
 • Data ogłoszenia 16.05.2016
06-05-2016 08:05
 • Numer naboru 032/KMI/003/V/2016
 • Data ważności 16.05.2016
 • Data ogłoszenia 06.05.2016
05-05-2016 10:05
 • Numer naboru 031/IFIII/004/V/2016
 • Data ważności 16.05.2016
 • Data ogłoszenia 05.05.2016
13-04-2016 13:04
 • Numer naboru 027/PRVII/008/IV/2016
 • Data ważności 25.04.2016
 • Data ogłoszenia 13.04.2016
13-04-2016 12:04
 • Numer naboru 026/PRIX/007/IV/2016
 • Data ważności 25.04.2016
 • Data ogłoszenia 13.04.2016
12-04-2016 15:04
 • Numer naboru 025/PRZV/001/IV/2016
 • Data ważności 22.04.2016
 • Data ogłoszenia 12.04.2016