Praca w urzędzie (1193)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na temat Urzędu jako pracodawcy oraz możliwości budowania kariery w naszej organizacji znajdują się na stronie www.kariera.lodzkie.pl

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY NABORU W CZASIE EPIDEMII COVID-19


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

26-01-2016 12:01
 • Numer naboru 004/CFII/001/I/2016
 • Data ważności 26.02.2016
 • Data ogłoszenia 26.01.2016
11-01-2016 11:01
 • Numer naboru 002/PRII/001/I/2016
 • Data ważności 21.01.2016
 • Data ogłoszenia 11.01.2016
07-01-2016 13:01
 • Numer naboru 001/RŚI/001/I/2016
 • Data ważności 18.01.2016
 • Data ogłoszenia 07.01.2016
10-12-2015 12:12
 • Numer naboru 112/PRVIII/028/XII/2015
 • Data ważności 21.12.2015
 • Data ogłoszenia 10.12.2015
03-12-2015 15:12
 • Numer naboru 109/PRS/027/XII/2015
 • Data ważności 14.12.2015
 • Data ogłoszenia 03.12.2015