Wykonanie naprawy zerwanego kabla światłowodowego w szpitalu w Skierniewicach

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASV/8/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zgodnie z zadeklarowanym w Formularzu Ofertowym terminem wykonania umowy, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Skierniewice

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Termin wykonania umowy 30% - kryterium szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do umowy (OPZ)

 • Termin składania ofert *:

  05.10.2023r. godz. 10:00

Czytany 82 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  14.09.2023 - 12:26

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj