Zapytania ofertowe - aktywne (3)

16.05.2024 - 12:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/17/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  24 miesiące

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 5 wdrożeń narzędzia do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych w urzędach marszałkowskich w których przeprowadzono minimum 10 naborów podczas których zostało złożonych i ocenionych minimum 200 ofert.
  Należy przedłożyć referencje i dokumentację potwierdzającą ich realizację.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego,
  2) dokumentację potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie umowy/umów dot. warunku udziału w niniejszym zapytaniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  06.06.2024r. godz. 12:00

13.05.2024 - 15:22

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * 1/KTII/2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 07.2024 r.: Ogród Zmysłów w Poddębicach, trasa: Łódź – Łask – Poddębice – Łask – Łódź.
  • 07.2024 r.: Miasto – Las Kolumna, trasa: Tomaszów Maz. – Koluszki – Łask Kolumna – Koluszki – Tomaszów Maz.
  • 08.2024 r.: Turystyczna pętla przyrodnicza Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie), trasa: Łowicz – Skierniewice – Tomaszów Maz. – Skierniewice – Łowicz.
  • 08.2024 r.: Uroczysko „Święte Ługi”, trasa: Sieradz – Zduńska Wola – parking leśny w okolicy miejscowości Lubiec – Zduńska Wola – Sieradz.
  • 09.2024 r.: Arboretum w Rogowie, trasa: Opoczno – Koluszki – Rogów – Koluszki – Opoczno.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 07.2024 r.: Ogród Zmysłów w Poddębicach, trasa: Łódź – Łask – Poddębice – Łask – Łódź.
  • 07.2024 r.: Miasto – Las Kolumna, trasa: Tomaszów Maz. – Koluszki – Łask Kolumna – Koluszki – Tomaszów Maz.
  • 08.2024 r.: Turystyczna pętla przyrodnicza Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, Podziemna Trasa Turystyczna Groty Nagórzyckie), trasa: Łowicz – Skierniewice – Tomaszów Maz. – Skierniewice – Łowicz.
  • 08.2024 r.: Uroczysko „Święte Ługi”, trasa: Sieradz – Zduńska Wola – parking leśny w okolicy miejscowości Lubiec – Zduńska Wola – Sieradz.
  • 09.2024 r.: Arboretum w Rogowie, trasa: Opoczno – Koluszki – Rogów – Koluszki – Opoczno.
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 zapytania.
  • Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.
  • Wykaz prac spełniających podany warunek, stanowiący załącznik nr 2 zapytania.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  04.06.2024 r. do godz. 12:00

09.05.2024 - 11:21

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0631.6.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2024r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Odległość magazynu od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

   

 • Termin składania ofert *

  31.05.2024r. godz. 10:00