Zapytania ofertowe - aktywne (41)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/ 21/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryteria wyboru znajdują się w załączeniu.
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa 28 września o godz. 16.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPIV.2410.18.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 23.11.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.09.2018 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZVI.433.1.20.2017.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy, Wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80 %
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
 • Termin składania ofert * Do dnia 1 października 2018 r. do godz.: 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 14/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 25września 2018 r. o godzinie 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 13/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 25 września 2018 r. o godzinie 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZVI.433.1.19.2017.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy, Wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
 • Termin składania ofert * Do dnia 26 września 2018 r. do 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPV.2600.5.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 25.09.2018 r., godz. 11.30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.12.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcji i produkcja 1,5-minutowego materiału przeznaczonego do emisji w regionalnych stacjach radiowych oraz przekazanie praw autorskich. Materiał będzie stanowił relację z organizowanego przez Województwo Łódzkie wydarzenia typu biznes mikser (rozmowy B2B) dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego i zagranicznych regionów partnerskich, które odbędzie się w Łodzi 15 października br.
 • Termin wykonania zamówienia * Data wydarzenia, którego dotyczy nagranie: 15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 materiały przeznaczone do emisji w stacjach radiowych.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Czwartek 20 września, godz. 13.00
Treść zapytania ofertowego - do pobrania w załączniku poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OIII.631.36.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 28 września 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO ZAKTUALIZOWANE W POZYCJI "TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA"
FORMULARZ OFERTOWY ORAZ WARUNKI ZAMÓWIENIA ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE !!!
TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY !!!

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPV/1/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2019 r
  od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.09.2018 r., godz. 11.30
  01.10.2018 r., godz. 11.30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0633.3.2018.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni po zamówieniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.09.2018 g. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.11.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcji  i produkcja 3-minutowego content video – relacji z wydarzenia dla przedsiębiorców oraz przekazanie praw autorskich do wykonanego materiału. Materiał filmowy będzie dokumentował i podsumowywał przebieg organizowanego przez Województwo Łódzkie wydarzenia typu biznes mikser (rozmowy B2B) dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego i zagranicznych regionów partnerskich, które odbędzie się w Łodzi 15 października br.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wydarzenia: 15 października 2018 r. Termin dostarczenia ostatecznej wersji content video: 9 listopada 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 materiały filmowe o charakterze spotu lub filmu promocyjnego/reklamowego, relacji video z wydarzenia, filmu instruktażowego/korporacyjnego, teledysku, materiału przeznaczonego do emisji w telewizji lub Internecie, o długości co najmniej 1,5 minuty.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 18 września 2018 r., godz. 16.00

Uwaga! Ze względów techncznych zmianie uległ termin składania ofert - do dnia 25.09.2018!

Dodatkowe informacje:

Wskazanym dla złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje pod numerem: 42 291 97 40
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/013/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 7 grudnia 2018 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania upływa w dniu 17.09.2018r., o godz. 10:00. 24.09.2018r., 25.09.2018r., o godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.10.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej (press tour) z Warszawy do Łodzi dla korespondentów lub współpracowników mediów zagranicznych i/lub przedstawicieli biur prasowych ambasad w terminie 14-15 października 2018 r.

  Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14-15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 wyjazdy o charakterze wizyty studyjnej, misji gospodarczej lub podobnym
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Piątek 14 września 2018 r., godz. 16.00
Treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku, który można pobrać poniżej.Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OI II.631.35.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 21 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, piętro XIV, pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca, oprócz ceny ofertowej brutto za całość przedmiotu zamówienia zobowiązany jest także do przedstawienia ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu wyszczególnionego w zapytaniu ofertowym.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do dnia 14 września 2018 r. do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
  Telefon kontaktowy - (042) 663-35-09
 • Termin wykonania zamówienia * Listopad 2018r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.09.2018r. do godz.16:00
Przedmiot zamówienie oraz pozostałe warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym, który można pobrać poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania w załączniku poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w przedmiocie zamówienia oraz warunkach udziału w zapytaniu ofertowym.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 11 września 2018 do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.9.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty bez wypełnionego i podpisanego formularza cenowego nie będą rozpatrywane.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * do końca dnia 5 września 2018 r.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie notesów w drewnianej oprawie oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź, pok. 1208.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.18.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin 50%
 • Termin składania ofert * 30.08.2018 r. godz.12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.17.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie koszulek typu T-shirt z nadrukiem oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1208.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści załączonego zapytania ofertowego.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin - 50%
 • Termin składania ofert * 28.08.2018 r. godz. 15:00
Treść zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia i innymi wymaganiami znajduje się w załączniku, który można pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, piętro XIV, pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne znajdują się w załączeniu
 • Termin składania ofert * 30 sierpnia 2018 r do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.3.1.2016.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21-22 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź w kwadracie ulic: Przybyszewskiego - Kilińskiego - Narutowicza- Piotrkowska
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 13 sierpnia 2018 r., do godz. 13:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.6.2017.KS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Druk i dostawa tysiąca sztuk ulotek promocyjnych formatu C5 dotyczących projektu „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego”.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

  Wykonawcy mogą składać zapytania odnośnie treści niniejszego ogłoszenia wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej.
 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji jest jednym z kryteriów podlegających ocenie; termin liczony będzie od dnia przekazania plików graficznych do druku przez Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji zamówienia – 15 dni.

 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70 %
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - termin wykonania przedmiotu zamówienia (maksymalnie 15 dni od daty przekazania plików przez Zamawiającego).

  30 pkt – w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni i mniej od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  20 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6-9 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  10 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10-13 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  0 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14-15 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
 • Termin składania ofert * 07.08.2018 do godz. 16.00

  Oferty można składac wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia w załączniku do pobrania.
 • Termin wykonania zamówienia * 17 sierpnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 31 lipca 2018 r. do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.9.2.2016.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 czerwca 2018 g. 19.00-22.00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %
 • Kryteria oceny ofert: inne Cena: 60%
  Koncepcja: 40%
 • Termin składania ofert * 10.04.2018 r. g. 12.00
Strona 1 z 2

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji