Zapytania ofertowe - aktywne (38)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/015/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 5.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2018r., o godz. 10.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania kartek bożonarodzeniowych na potrzeby realizacji zadań promujących markę „Łódzkie promuje”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.21.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kartek okolicznościowych dedykowanych świętom Bożego Narodzenia, wraz z ozdobną kopertą oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1208.
  Szczegóły zamówienia w załączniku
 • Termin wykonania zamówienia * 10.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 20.11.2018r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie związanym z obchodami dnia przyjaźni polsko-węgierskiej (projekt malowidła stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Szczegóły w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Szczegóły w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19 listopada 2018 r. do godz. 11.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.44.2017.EC
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

  UWAGA!

  Nastąpiła zmiana Wykonawcy.

 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy przez okres 42 dni, ale nie później niż do dnia 28.02.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych prac, publikacji
  Załącznik nr 4 - Wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert * 26.10. 2018 r. do godz. 16:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZII.813.23.2018.JN
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty   Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 90%
 • Kryteria oceny ofert: inne termin 10%
 • Termin składania ofert * 9 października 2018 r.
Treść zapytania ofertowego jest do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OIII.142.83.3.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 5 grudnia 2018 r. - Dokładny termin warsztatów zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Informacje na temat sali wykonawca otrzyma na etapie realizacji zamówienia
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * do dnia 5 października 2018 r.
W związku z realizacją projektu pn. Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego”Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi transportu osób – uczestników projektu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.1.2017.MP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * (13) 14 - 16 (17) października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Szczegóły w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne _
 • Termin składania ofert * 02.10.2018 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.12.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcji i produkcja 1,5-minutowego materiału przeznaczonego do emisji w regionalnych stacjach radiowych oraz przekazanie praw autorskich. Materiał będzie stanowił relację z organizowanego przez Województwo Łódzkie wydarzenia typu biznes mikser (rozmowy B2B) dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego i zagranicznych regionów partnerskich, które odbędzie się w Łodzi 15 października br.
 • Termin wykonania zamówienia * Data wydarzenia, którego dotyczy nagranie: 15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 materiały przeznaczone do emisji w stacjach radiowych.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Czwartek 20 września, godz. 13.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0633.3.2018.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni po zamówieniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.09.2018 g. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.11.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcji  i produkcja 3-minutowego content video – relacji z wydarzenia dla przedsiębiorców oraz przekazanie praw autorskich do wykonanego materiału. Materiał filmowy będzie dokumentował i podsumowywał przebieg organizowanego przez Województwo Łódzkie wydarzenia typu biznes mikser (rozmowy B2B) dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego i zagranicznych regionów partnerskich, które odbędzie się w Łodzi 15 października br.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wydarzenia: 15 października 2018 r. Termin dostarczenia ostatecznej wersji content video: 9 listopada 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 materiały filmowe o charakterze spotu lub filmu promocyjnego/reklamowego, relacji video z wydarzenia, filmu instruktażowego/korporacyjnego, teledysku, materiału przeznaczonego do emisji w telewizji lub Internecie, o długości co najmniej 1,5 minuty.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 18 września 2018 r., godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.10.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej (press tour) z Warszawy do Łodzi dla korespondentów lub współpracowników mediów zagranicznych i/lub przedstawicieli biur prasowych ambasad w terminie 14-15 października 2018 r.

  Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14-15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 wyjazdy o charakterze wizyty studyjnej, misji gospodarczej lub podobnym
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Piątek 14 września 2018 r., godz. 16.00
Treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku, który można pobrać poniżej.Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OI II.631.35.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 21 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, piętro XIV, pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca, oprócz ceny ofertowej brutto za całość przedmiotu zamówienia zobowiązany jest także do przedstawienia ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu wyszczególnionego w zapytaniu ofertowym.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do dnia 14 września 2018 r. do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
  Telefon kontaktowy - (042) 663-35-09
 • Termin wykonania zamówienia * Listopad 2018r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.09.2018r. do godz.16:00
Przedmiot zamówienie oraz pozostałe warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym, który można pobrać poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania w załączniku poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w przedmiocie zamówienia oraz warunkach udziału w zapytaniu ofertowym.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 11 września 2018 do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.9.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty bez wypełnionego i podpisanego formularza cenowego nie będą rozpatrywane.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * do końca dnia 5 września 2018 r.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie notesów w drewnianej oprawie oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź, pok. 1208.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.18.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin 50%
 • Termin składania ofert * 30.08.2018 r. godz.12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.17.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie koszulek typu T-shirt z nadrukiem oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1208.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści załączonego zapytania ofertowego.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin - 50%
 • Termin składania ofert * 28.08.2018 r. godz. 15:00
Treść zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia i innymi wymaganiami znajduje się w załączniku, który można pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, piętro XIV, pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne znajdują się w załączeniu
 • Termin składania ofert * 30 sierpnia 2018 r do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.3.1.2016.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21-22 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź w kwadracie ulic: Przybyszewskiego - Kilińskiego - Narutowicza- Piotrkowska
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 13 sierpnia 2018 r., do godz. 13:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.6.2017.KS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Druk i dostawa tysiąca sztuk ulotek promocyjnych formatu C5 dotyczących projektu „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego”.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

  Wykonawcy mogą składać zapytania odnośnie treści niniejszego ogłoszenia wyłącznie za pośrednictwem aplikacji webowej.
 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji jest jednym z kryteriów podlegających ocenie; termin liczony będzie od dnia przekazania plików graficznych do druku przez Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji zamówienia – 15 dni.

 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70 %
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - termin wykonania przedmiotu zamówienia (maksymalnie 15 dni od daty przekazania plików przez Zamawiającego).

  30 pkt – w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni i mniej od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  20 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6-9 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  10 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10-13 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
  0 pkt - w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14-15 dni od dnia przekazania plików graficznych przez Zamawiającego
 • Termin składania ofert * 07.08.2018 do godz. 16.00

  Oferty można składac wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OII.142.83.2.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia w załączniku do pobrania.
 • Termin wykonania zamówienia * 17 sierpnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 31 lipca 2018 r. do godziny 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.9.2.2016.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 czerwca 2018 g. 19.00-22.00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %
 • Kryteria oceny ofert: inne Cena: 60%
  Koncepcja: 40%
 • Termin składania ofert * 10.04.2018 r. g. 12.00
Przedmiot umowy polega na kompleksowej organizacji dwudniowego Press Tour (wycieczki dla dziennikarzy) pn. „Tour 4 Media. Od projektu do newsa” na obszarze województwa łódzkiego dla 40 osób (dziennikarze z redakcji mieszczących się na terenie województwa łódzkiego oraz pracownicy ze strony Zamawiającego do obsługi wydarzenia) w terminie 22-23.03.2018 r. i został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Celem Press Tour jest wizytacja projektów dofinansowanych wg wstępnie ustalonego programu. Wykonawca musi zapewnić catering, transport, noclegi i materiały promocyjne dla 40 osób.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV434.18.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 22-23 marca 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada wpis do Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 196 j.t.).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * • Cena kompleksowej organizacji Press Tour - 30% %
 • Kryteria oceny ofert: inne
  • Lokalizacja – 50%
  • Wyposażenie busa – 20%
 • Termin składania ofert *  5 marca 2018 r. godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.1.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane dokumenty i oświadczenia znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 26.02.2018 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.9.2.2016.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17-18.06.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź i województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 22.02.2018 r. g.18.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji