Zapytania ofertowe - aktywne (3)

02.12.2022 - 12:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2022r. godz. 10:00

24.11.2022 - 10:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.01.2023 - 31.12.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Wykonawca: kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych"
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 15.12.2022 roku do godz. 16.00

18.11.2022 - 16:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.20.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  29.11.2022 roku  - 09.12.2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną: załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena (brutto) 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość 40%

 • Termin składania ofert *

  28.11.2022 r. godzina 9:00