Zapytania ofertowe - aktywne (8)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  20-22 września 2019 bądź 27-29 września r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo lubuskie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Kryteria oceny znajdują się w załączeniu

 • Termin składania ofert *

  25 lipca 2019 r. godzina 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr: FRIV.433.25.2019.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Wykaz osób – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
  4. Wykaz osób dodatkowych – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik obowiązkowy, w przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się, iż podczas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą pełniącą rolę prezentera, która posiada co najmniej
   5 letnie doświadczenie jako prezenter/dziennikarz w radiu bądź telewizji.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Prezenter 10%

  Możliwość wykonania zdjęć dronem 10%

  Możliwość udostępnienia studia 10%

 • Termin składania ofert *

  25 lipca 2019 r. do godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.27.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 27 sierpnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  dostawa do siedziby Zamawiającego w Łodzi.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  do 24 lipca 2019 r. do godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/010/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Usługa będzie świadczona przez okres 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 8 sierpnia 2019 roku).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 100%
 • Termin składania ofert *

  24.07.2019 r. do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.140.2019.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  wrzesień 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% jakość szkolenia, 20% doświadczenie trenera

 • Termin składania ofert *

  24.07.2019 do godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * EFSIV/2/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Cztery tygodnie od dnia zawarcia umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do końca dnia 19 lipca 2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * EFSIV/1/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Cztery tygodnie od dnia zawarcia umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do końca dnia 19 lipca 2019 r.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji