Zapytania ofertowe - aktywne (3)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania kartek wielkanocnych na potrzeby realizacji zadań promujących markę „Łódzkie promuje”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBII.0633.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kartek okolicznościowych dedykowanych świętom wielkanocnym, wraz z ozdobną kopertą oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
 • Termin wykonania zamówienia * 08.04.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 21.03.2019 r. godz 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/001/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 40 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagania znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2019 r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMV.064.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 04.04.2019r. do 11.04.2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz Ofertowy (wzór załącznik nr 2)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * do 20.03.2019r. do godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji