Zapytania ofertowe - aktywne (8)

30.06.2022 - 12:10

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr AS/ASVI/7/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

    

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1200.

24.06.2022 - 09:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/12/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

23.06.2022 - 14:14

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/11/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 12:00

21.06.2022 - 13:47

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 (OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku Nr 2

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

  1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w niniejszym zapytaniu (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)
  2. Dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert innych niż cena (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)
  3. Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3.

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Złożenie Oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 10%

  Scenariusz spektaklu - 30%

 • Termin składania ofert *

  13.07.2022 godz. 10:00

20.06.2022 - 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/9/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane (podpisanie umowy) w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 12:00

06.06.2022 - 17:49

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.704.5.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III kwartał 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  13.06.2022 r.

15.04.2022 - 10:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.92.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  czerwiec 2022 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  2. Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  3. Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

  4. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  9 maja 2022 r. do godz. 12:00

  11 maja 2022 r. do godz. 12:00

   

12.01.2022 - 11:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 30 listopada 2022 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • 1. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • 2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 opisu przedmiotu zamówienia,
  • 3.  podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  17.01.2022 r.– 07.02.2022 r.