Zapytania ofertowe - nieaktywne (1257)

1. Miejsce odbioru budek: Łódź

2. Późniejsza lokalizacja budek: Sieradz, Łęczyca i Rawa Mazowiecka. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w lokalizacji.

3. Budki będą miały dostęp do przyłącza, ustalone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przedłużaczy i odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z OPZ.

4.  W ofercie nie trzeba przedstawiać propozycji zagadek, zostaną one przygotowane przez Wykonawcę w ustaleniu z Zamawiającym po zawarciu umowy. Nie są potrzebne w ofercie także dokumenty uprawniające do montażu przyłączy. Budki mogą być podłączone do zwykłego gniazdka.

5. Automat nie pełni funkcji telefonu. Po podniesieniu słuchawki powinien być słyszalny głos inicjujący grę.

6. Automat nie jest na monety.

7. Budki są jednolitą konstrukcją, nie rozkładają się na części.

8.  Nie posiadamy zdjęć ani informacji na temat modelu aparatu znajdującego się w budce,  nie wiadomo czy jest możliwość umieszczenia w nim przycisku reset.

9. Usuwanie awarii i dbanie o czystość budek leży po stronie Wykonawcy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.31.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od daty odbioru budek

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  17 lipca 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.136.2019.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  wrzesień 2019 r

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  10 % jakość szkolenia, 40% doświadczenie trenera

 • Termin składania ofert *

  16.07.2019 do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/008/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/007/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 12.00

 TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO DNIA 12 LIPCA DO GODZ. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBV.0631.11.2019.
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  9 lipca 2019 r. godz.12:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRIV.433.25.2019.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2019r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Woj. Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  W załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.07.2019r. do godz. 12:00

UWAGA: W wymaganych dokumentach od Wykonawcy dodano formularz do uzupełnienia w przypadku osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/11/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  6 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie - miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu o  łącznej wartości min. 25 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje).  

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1) Wypełniony formularz ofertowy.

  2) Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.

  3) Wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany wyżej warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11 lipca 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBV.0631.8.2019.KS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do 1 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz ofertowy (w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  3 lipca 2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBV.0631.8.2019.KS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do 1 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz ofertowy (w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  3 lipca 2019 r.

 

UWAGA:

1. Miejsce odbioru budek: Łódź

2. Późniejsza lokalizacja budek: Sieradz, Łęczyca i Rawa Mazowiecka. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w lokalizacji.

3. Budki będą miały dostęp do przyłącza, ustalone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przedłużaczy i odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z OPZ.

4.  W ofercie nie trzeba przedstawiać propozycji zagadek, zostaną one przygotowane przez Wykonawcę w ustaleniu z Zamawiającym po zawarciu umowy. Nie są potrzebne w ofercie także dokumenty uprawniające do montażu przyłączy. Budki mogą być podłączone do zwykłego gniazdka.

5. Automat nie pełni funkcji telefonu. Po podniesieniu słuchawki powinien być słyszalny głos inicjujący grę.

6. Automat nie jest na monety.

7. Budki są jednolitą konstrukcją, nie rozkładają się na części.

8.  Nie posiadamy zdjęć ani informacji na temat modelu aparatu znajdującego się w budce,  nie wiadomo czy jest możliwość umieszczenia w nim przycisku reset.

9. Usuwanie awarii i dbanie o czystość budek leży po stronie Wykonawcy.

 

OKRES SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 5 LIPCA DO GODZ.15.00

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.31.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od daty odbioru budek

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  2 lipca godz. 12:00

  4 lipca godz.12:00

Strona 1 z 126

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji