Zapytania ofertowe - nieaktywne (1228)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIV.0451.3.2019.KG
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 31.05.2019 - 2.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu odrębnego postępowania na usługę wynajmu powierzchni. Przedmiotowy obiekt będzie zlokalizowany na terenie miasta Łodzi, w kwadracie następujących ulic:
  Zielona/Narutowicza – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza – Wróblewskiego/Czerwona/Milionowa – Włókniarzy/Aleja Jana Pawła II
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego - Zał. 1,
  Skan wypełnionego i podpisanego Wykazu usług - Zał. 2,
  Skan podpisanego Oświadczenia - Zał. 3.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 17 maja 2019 r. do godziny 18:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIV.0451.3.2019.KG
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 31.05.2019 - 2.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź – w kwadracie następujących ulic:
  Zielona/Narutowicza – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza – Wróblewskiego/Czerwona/Milionowa – Włókniarzy/aleja Jana Pawła II
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan wypełnionego formularza ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 2. DODATKOWA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 10%
  3. DODATKOWA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 10%
 • Termin składania ofert * 17 maja 2019 r., godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 20 maja 2019 r.  godz.12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.8.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019
 • Termin wykonania zamówienia * wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 18 czerwca 2019 r.
  świadczenie usług doradczych - w terminie do 30 września 2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu  
  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w pkt IV. i V. Załącznika nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty  
  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa pkt V. Załącznika nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert *  
  Do dnia 16 maja 2019 r. godzina 13:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
   
  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/8/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Autokary powinny być niskoemisyjne (norma ekologiczna Euro 3 - 6), wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, min. 50-osobowe

  Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC
  i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.


  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 16 maja 2019 r.  godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2410.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15.06.2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1) Pkt 4 zapytania ofertowego,
  2) Koncepcja pikniku,
  3) Propozycja menu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Atrakcyjność oferty 50%
 • Termin składania ofert * 20.05.2019r. do godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.30.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni od daty przekazania skrzynek wraz z sejfami.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Brak
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 13 maja 2019 r. godz.12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 w Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 13 maja 2016 r. godz. 12:00
Uwaga! Cena jednostkowa brutto określana w załączniku nr 3 dotyczy całego okresu trwania umowy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/005/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w okresie od dnia 16 lipca 2019 roku (lub jeśli nie jest to możliwe, z uwagi na termin zawarcia umowy - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy) do dnia 31 grudnia 2022 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2019 r., o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV.8060.38.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 16 czerwca – 13 października 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 13 maja 2019 r. do godziny 10.00.

  Zamawiający dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w dniu 7 maja 2019 r.:
   
  w punkcie c)
   było:
  - 1 skład pociągu (1 elektryczny zespół trakcyjny) o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
  jest:
  - skład pociągu/składy pociągów o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
   
  w punkcie g)
  było:
  - 1 skład pociągu (1 elektryczny zespół trakcyjny) o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
  jest:
  - skład pociągu/składy pociągów o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
   
Strona 1 z 123

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji