Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Instrukcja obsługi BIP

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1340)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/13/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (spis funkcjonalności, zapytanie ofertowe)

 • Termin wykonania zamówienia *

  24 m-ce

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (wzór formularza w załączeniu) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin udostępnienia platformy 30%

  Dostępność usługi 20%

  Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdują się w załączeniu

 • Termin składania ofert *

  27.12.2019r. do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.064.7.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  12.12.2019 godz. 9:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/10/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia na terenie Łodzi - szczegółowy opis lokalizacji w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2019 r. o godz. 1000.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/11/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  informacje uzupełniające:  

  Gwarancja na Serwer QNAP TS-1273U-RP-16G + 12szt. dysk 8TB WD RED WD80EFAX 3 lata standard

  Gwarancja na zestaw komputerowy standard 2 lata

   

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1200.

UWAGA:

Zamawiający wymaga aby sprzęt był nowy, pochodził z oficjalnej dystrybucji oraz był objęty standardową gwarancją producenta (nie są wymagane dodatkowe kontrakty serwisowe).

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 30 grudnia 2019r. oraz zastrzega sobie prawo do anulowania i nieodebrania zamówienia po tym terminie.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/12/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

   

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1200.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/09/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1200.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/8/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia.

   

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/7/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych szczegółowo wyspecyfikowanych w arkuszu ilościowo – technicznym stanowiącym załącznik nr 1
  do zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

   

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

   

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie  06 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.065.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia nastąpi do max. 7 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz ofertowy - stanowiący załącznik do niniejszego zapytania (wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną i złożony w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji)                  

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  06.12.2019 r. do godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.46.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z opisem pkt. III

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik nr 1 do Zapytania - wykaz wykonanych usług

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2019r. do godz. 10:00

Strona 1 z 134

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji