Zapytania ofertowe - nieaktywne (1028)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚI.0631.11.10.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Do 12 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby  Zamawiąjącego : Łódź, al. Piłsudskiego 8, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  pokój 511 (sekretariat) w godzinach 8:00 – 13:00. Budynek posiada podjazd i windę. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dostawy na V piętro
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w zamówieniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 24.09.2018 r., do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/22/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 listopada 2018 r. w godz. 8.00 – 18.00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Sale powinny znajdować się w odległości nie większej, niż 0,5 km od Dworca Fabrycznego         w Łodzi.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24 września 2018 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/20/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 grudnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * teren województwa łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą – ekspertem posiadającym następujące kwalifikacje:
  ·         wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych,
  ·         wiedzę praktyczną na temat zachowania, rozmnażania oraz popularyzacji drzew owocowych (w tym rozpoznawania gatunków i odmian owoców z sadów tradycyjnych i towarowych),
  ·         będzie autorem lub współautorem opracowań dotyczących sadów tradycyjnych i towarowych,
  ·         posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną z zakresu ochrony sadów tradycyjnych
  i zachowania bioróżnorodności,
  ·         prowadził szkolenia z zakresu zachowania sadów tradycyjnych.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% termin

  W kryterium termin punkty będą przyznawane wg. następującego schematu:
  - za wykonanie pracy w terminie 11-14.12.2018 – 0 pkt
  - za wykonanie pracy w terminie 04-10.12.2018 – 10 pkt
  - za wykonanie pracy w terminie do dnia 03.12.2018 – 20 pkt
 • Termin składania ofert * 21 września 2018 r. do godz: 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBII/10/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 09.10.2018
 • Miejsce wykonania zamówienia * Lodzkie House, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 21.09.2018 r. do godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/007/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - termin rozpoczęcia usługi
  20% - dostępność
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2018 r., o godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚII.3026.29.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 3 dni od dnia podpisania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zespoł Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  -  Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska  106  Moszczenica 97-310
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Do dnia 17.09.2018 r. do godziny 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/18/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 października 2018 r. w godz. 08.00-18.00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
  (sale powinny znajdować się w odległości nie większej niż 0,5 km od Dworca Fabrycznego w Łodzi)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 13 września 2018 r. godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/17/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 grudnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * teren województwa łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą – ekspertem posiadającym następujące kwalifikacje:
  ·         wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych,
  ·         wiedzę praktyczną na temat zachowania, rozmnażania oraz popularyzacji drzew owocowych (w tym rozpoznawania gatunków i odmian owoców z sadów tradycyjnych i towarowych),
  ·         będzie autorem lub współautorem opracowań dotyczących sadów tradycyjnych i towarowych,
  ·         posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną z zakresu ochrony sadów tradycyjnych
  i zachowania bioróżnorodności,
  ·         prowadził szkolenia z zakresu zachowania sadów tradycyjnych.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% termin

  W kryterium termin punkty będą przyznawane wg. następującego schematu:
  - za wykonanie pracy w terminie 11-14.12.2018 – 0 pkt
  - za wykonanie pracy w terminie 04-10.12.2018 – 10 pkt
  - za wykonanie pracy w terminie do dnia 03.12.2018 – 20 pkt
 • Termin składania ofert * 14 września 2018 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  Tel. kontaktowy - (042) 663-35-02
 • Termin wykonania zamówienia * Listopad 2018r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.09.2018r. do godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0631.1.10.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Koniec września - październik 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Portfolio
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 14.09.2018 r. godz.15:00
Strona 1 z 103

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji