Zapytania ofertowe - nieaktywne (1083)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/020/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018r., o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.13.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *
  Styczeń-grudzień 2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zgodnie z załącznikiem
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 20.11.2018 godz. 11:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.18.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Kampania promocyjna w Internecie prowadzona na terenie województwa łódzkiego polegająca na wygenerowaniu 20.000 obejrzeń materiału wideo w ciągu 7 dni.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni, nie później niż do 12 grudnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO - ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO - ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 15 listopada, godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/29/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź ul. Traugutta 25, magazyn Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 16 listopada 2018 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/28/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsca realizacji zamówienia podane są w załączeniu.
  Dokładna lokalizacja montażu każdej z tablic ma być uzgodniona z Zamawiającym (Województwo Łódzkie) oraz zarządzającym miejscem (Nadleśnictwo).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/28/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsca realizacji zamówienia podane są w załączeniu.
  Dokładna lokalizacja montażu każdej z tablic ma być uzgodniona z Zamawiającym (Województwo Łódzkie) oraz zarządzającym miejscem (Nadleśnictwo).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWIV.0631.18.2018.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 21.12.2018 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 14.11.2018 r. (środa), godz. 15.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/019/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2018r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.23.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3
 • Termin wykonania zamówienia * Zgodnie z przedstawioną ofertą  - podlega ocenie
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin  - 10%

  Okres gwarancji stelaża namiotu  - 20%

  Okres gwarancji Poszycia Namiotu – 10 %

 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/018/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2018r., o godz. 12:00.
Strona 1 z 109

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji