Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Instrukcja obsługi BIP

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1315)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.215.2019.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *
  • listopad 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *
  • Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

  b) Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

  c) Wykaz wykonanych usług wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość szkolenia - 20%,

  doświadczenie trenera - 30%

 • Termin składania ofert *

  16.10.2019 do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.157.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  październik / listopad 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% - doświadczenie trenera

  20% - jakość szkolenia

 • Termin składania ofert *

  09.10.2019 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/019/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2019r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/007/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie czterech miesięcy od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych w umowie i OPZ lokalizacjach

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Termin składania ofert *

  termin składania oferty upłynie w dniu 09.10.2019 r o godzinie 10:00

Uwaga:

Przesunięcie terminy składania ofert do  09.10.2019 do godz. 12:00

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

1.  W przypadku braku wsparcia na system IOS (status Last Day of Support) należy dostarczyć wsparcie techniczne jedynie na fizyczne urządzenia.

2. Termin dostarczonych serwisów powinien się rozpoczynać od 26.09.2019r. 

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/018/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu

  07 października 2019 o godz:12:00

  09 października 2019 o godz:12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.17.21.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  23-24 października 2019 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie: Łódź, Zgierz, Nieborów. 

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  doświadczenie: 40 pkt

 • Termin składania ofert *

  4 października 2019 r. 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.1.23.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  15 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  n/d

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  doświadczenie 40%

 • Termin składania ofert *

  3 października 2019 r. 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.2.35.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  16-17 października 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  2 października 2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/017/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2019 r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/016/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 1 października 2019 r., o godz. 12:00.

Strona 1 z 132

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji