Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.9061.8.2024.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  • podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych;
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100% cena za sporządzenie jednego wniosku do Sądu
 • Termin składania ofert *:

  Do 22.04.2024 r. do godz. 16.00

Czytany 88 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  29.03.2024 - 12:29

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj