Zakup usług remontowych i konserwacyjnych oraz magazynowania i transportu nośników w związku z realizacją działań promocyjnych Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMI.0631.6.2024
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2024r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Odległość magazynu od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

   

 • Termin składania ofert *:

  31.05.2024r. godz. 10:00

Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  09.05.2024 - 11:21
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 09.05.2024 - 11:32

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj