Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

26.09.2023 - 11:42
 • Numer naboru 147/KOFEŁVII/008/IX/2023
 • Data ważności 10.10.2023
 • Data ogłoszenia 26.09.2023
22.09.2023 - 09:27
 • Numer naboru 144/KMV/020/IX/2023
 • Data ważności 02.10.2023
 • Data ogłoszenia 22.09.2023
21.09.2023 - 15:04
 • Numer naboru 143/KMV/019/IX/2023
 • Data ważności 02.10.2023
 • Data ogłoszenia 21.09.2023
11.09.2023 - 09:45
 • Numer naboru 139/FMS/006/IX/2023
 • Data ważności 25.09.2023
 • Data ogłoszenia 11.09.2023
08.09.2023 - 09:51
 • Numer naboru 138/SEDII/004/IX/2023
 • Data ważności 22.09.2023
 • Data ogłoszenia 08.09.2023