Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.06.2014 - 14:33
 • Numer naboru 042/PRZIII/006/VI/2014
 • Data ważności 23.06.2014
 • Data ogłoszenia 12.06.2014
11.06.2014 - 09:24
 • Numer naboru 041/KLII/001/VI/2014
 • Data ważności 23.06.2014
 • Data ogłoszenia 11.06.2014
06.06.2014 - 09:22
 • Numer naboru 040/PRZII/004/VI/2014
 • Data ważności 16.06.2014
 • Data ogłoszenia 06.06.2014
03.06.2014 - 17:13
 • Numer naboru 039/IFIV/004/VI/2014
 • Data ważności 16.06.2014
 • Data ogłoszenia 04.06.2014
03.06.2014 - 16:15
 • Numer naboru 038/IFIV/003/VI/2014
 • Data ważności 16.06.2014
 • Data ogłoszenia 04.06.2014
02.06.2014 - 00:00
 • Numer naboru 037/PZIII/004/VI/2014
 • Data ważności 12.06.2014
 • Data ogłoszenia 02.06.2014
28.05.2014 - 10:01
 • Numer naboru 036/PRV/012/V/2014
 • Data ważności 09.06.2014
 • Data ogłoszenia 28.05.2014
26.05.2014 - 15:40
 • Numer naboru 035/PRZI/004/V/2014
 • Data ważności 05.06.2014
 • Data ogłoszenia 26.05.2014
26.05.2014 - 15:19
 • Numer naboru 034/FMVI/002/V/2014
 • Data ważności 05.06.2014
 • Data ogłoszenia 26.05.2014
26.05.2014 - 15:08
 • Numer naboru 033/RŚVI/002/V/2014
 • Data ważności 05.06.2014
 • Data ogłoszenia 26.05.2014