Praca w urzędzie (1620)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

23.01.2024 - 10:18
 • Numer naboru 021/SEDI/004/I/2024
 • Data ważności 06.02.2024
 • Data ogłoszenia 23.01.2024
23.01.2024 - 09:14
 • Numer naboru 020/KOFEŁVII/002/I/2024
 • Data ważności 06.02.2024
 • Data ogłoszenia 23.01.2024
19.01.2024 - 10:33
 • Numer naboru 018/FMI/002/I/2024
 • Data ważności 02.02.2024
 • Data ogłoszenia 19.01.2024
19.01.2024 - 08:49
 • Numer naboru 017/FMI/001/I/2024
 • Data ważności 02.02.2024
 • Data ogłoszenia 19.01.2024
17.01.2024 - 12:04
 • Numer naboru 016/FSTI/001/I/2024
 • Data ważności 31.01.2024
 • Data ogłoszenia 17.01.2024
16.01.2024 - 13:18
 • Numer naboru 015/KTII/001/I/2024
 • Data ważności 26.01.2024
 • Data ogłoszenia 16.01.2024
16.01.2024 - 09:04
 • Numer naboru 014/ŚRIII/002/I/2024
 • Data ważności 30.01.2024
 • Data ogłoszenia 16.01.2024
15.01.2024 - 11:58
 • Numer naboru 013/FMIV/001/I/2024
 • Data ważności 29.01.2024
 • Data ogłoszenia 15.01.2024
15.01.2024 - 10:00
 • Numer naboru 012/KOFEŁIV/001/I/2024
 • Data ważności 29.01.2024
 • Data ogłoszenia 15.01.2024