Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadecji (2002-2006)

Przewodniczący: Jan Darnowski
Wiceprzewodniczący: Artur Bagieński
Wiceprzewodniczący: Kazimierz Maruszewski
Czytany 3342 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 14:44