Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Kontakt:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej
Dane kontaktowe:(42 203-48-08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • kwota środków przeznaczona na konkurs – 4.600.000,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 18 marca 2024 r. do godziny 23:59:59
  • do dnia 25 marca 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty wraz z dokumentami, o których mowa w pkt II.2.2. ppkt 6 ogłoszenia. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty wraz z dokumentami, o których mowa w pkt II.2.2. ppkt 6 ogłoszenia, decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 7 czerwca 2024 r.
  • od kiedy można realizować zadanie – realizacja zadania winna rozpocząć się 1 lipca 2024 r. i zakończyć 30 czerwca 2026 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 740/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w 2022 roku.

Dokumentacja

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 761/21 w dniu 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Treść uchwały

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, oraz publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona 1 z 10