Komunikat z dnia 2 marca 2023 r.

Komunikat z dnia 2 marca 2023 r.

W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się inauguracyjna I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji. Obrady przeprowadzane będą w zdalnym trybie stosownie do § 24 ust. 3 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

2. Przekazanie kierowania pracami Młodzieżowego Sejmiku Dyrektorowi Kancelarii Sejmiku do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4.1. Prezentacje (wystąpienia) kandydatów.

4.2. Głosowania nad kandydaturami (w przypadku więcej niż jednej kandydatury).

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 1).

6. Przekazanie przez Dyrektora Kancelarii Sejmiku kierowania pracami Młodzieżowego Sejmiku Przewodniczącemu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

7. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

7.1. Prezentacje (wystąpienia) kandydatów.

7.2. Głosowania nad kandydaturami (w przypadku więcej niż jednej kandydatury).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 2).

9. Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

9.1. Prezentacje (wystąpienia) kandydatów.

9.2. Głosowania nad kandydaturami (w przypadku więcej niż jednej kandydatury).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 3).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów na Zjazdy Członków Konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych (Druk Nr 4).

11.1. Zgłaszanie kandydatów na delegatów.

11.2. Głosowania nad kandydaturami na delegatów.

11.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegatów na Zjazdy Członków Konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych (Druk Nr 4).

12. Propozycje dalszych prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie I sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Do pobrania: Porządek obrad I sesji MSWŁ w dn. 9.03.2023r. link

 

Link do transmisji sesji

https://youtube.com/live/6thCfw-i8WE?feature=share

Pobierz załącznik:

Czytany 267 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  02.03.2023 - 15:31
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 09.03.2023 - 09:54