Podstawy i zasady działania

Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Uchwała nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 863).

 

Informacje i formularze związane z wyjazdami i zwrotami kosztów przejazdów w celach służbowych Członków Młodzieżowego Sejmiku

1) Zasady delegowania do udziału w zorganizowanych wydarzeniach

Polecenie wyjazdu służbowego dla Członka Młodzieżowego Sejmiku (druk w pliku *.pdf) (druk w pliku *.docx)

2) Zasady korzystania z samochodów prywatnych

Uzgodnienie przejazdu samochodem prywatnym w celu udziału w posiedzeniu Młodzieżowego Sejmiku (druk w pliku *.pdf) (druk w pliku *.docx)

3) Zasady zwrotu kosztów przejazdów

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu publicznego (druk w pliku *.pdf) (druk w pliku *.docx)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym (druk w pliku *.pdf) (druk w pliku *.docx)

4) Zasady reprezentowania Młodzieżowego Sejmiku WŁ

Czytany 3164 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.03.2022 - 09:13
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 19.04.2023 - 09:25