Wybory 2018

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2018 roku:

 1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 3. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
 4. W dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 1561 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561.
 5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 10. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 11. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 12. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 14. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 16. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnoctwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na:
  2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 17. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


II. Komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
 1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytoraialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
 5. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - informacja o dyżurach
 6. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - informacja o dyżurach w dniach 18-19 września 2018 r.
 7. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - informacja o dyżurze w dniu 20 września 2018 r.
 8. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - informacja o dyżurze w dniu 25 września 2018 r.
 9. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 10. Postanowienie Nr 626/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

III. Uchwały i obwieszcznia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
 
 1. Uchwała nr 1/2018 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
 2. Uchwała nr 2/2018 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 12 września 2018 r. w sprawie planu działań Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w
 3. Uchwała nr 3/2018 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi oraz powołania Operatorów wprowadzania danych
 4. Uchwała nr 44/2018 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie rezerwy kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzien 21 października. 
 5. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 1.
 7. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 2.
 8. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 3.
 9. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 4.
 10. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (wyciąg) Okręg wyborczy nr 5.
 11.  
Czytany 5065 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  02.05.2018 - 10:33
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 23.10.2019 - 13:54