Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zwanego w dalszej części Urzędem, osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Czytany 488 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  05.05.2022 - 13:51
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 05.05.2022 - 13:53