III edycja budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Celem budżetu obywatelskiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców województwa łódzkiego w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.
26 lutego 2019 r. radni Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego tym samym rozpoczynając już trzecią edycję konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa łódzkiego w takiej formie. Realizacja zadań wybranych w oparciu o nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego nastąpi w roku 2020.
 
Nowy Regulamin m.in.:

  1. przewiduje możliwość zgłaszania propozycji zadań w ramach pul powiatowych (wyłącznie zadania nieinwestycyjne) i puli wojewódzkiej (zadania inwestycyjne i remontowe),
  2. uszczegóławia zakres tematyczny możliwych do realizacji zadań,
  3. wskazuje dopuszczone szacunkowe koszty realizacji obu typów projektów (zadanie wojewódzkie: 100-500 tys. zł, zadanie powiatowe 5-40 tys. zł),

 
Dowiedz się więcej na: bo.lodzkie.pl oraz https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/.

Osoba publikująca :  Katarzyna Bednarek-Mogińska
Data publikacji:  05.03.2019 - 13:05
Osoba modyfikująca: Katarzyna Bednarek-Mogińska
Ostatnio zmieniany: 27.01.2020 - 14:41