Wybory 2024

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu wyborczym Nr 1

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu wyborczym Nr 2

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu wyborczym Nr 3

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu wyborczym Nr 4

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgu wyborczym Nr 5

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024 r. poz. 3036)

 

I. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi:

Do właściwości Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi należą zadania związane z wyborami radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego. W tym zakresie m.in. przyjmowane są zgłoszenia i dokonywana jest rejestracja list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego z każdego z okręgów wyborczych na terenie województwa łódzkiego ustalonych dla wyborów radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego a po dniu głosowania ustalane są wyniki wyborów w oparciu o dane z protokołów zbiorczych wyników głosowania w powiatach z terenu województwa łódzkiego, odpowiednio w podziale mandatów na poszczególne okręgi wyborcze.

/uwaga: w sprawach dotyczących prac komisji obwodowych oraz ich składów osobowych należy kontaktować się z właściwym urzędem gminy (miasta) lub właściwą Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego/

Adres siedziby: ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź (w budynku Sejmiku Województwa Łódzkiego, sala nr 1.07 na parterze)

Adres do korespondencji listownej: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

tel. stacjonarny w dniach i godzinach dyżurów Komisji: (042) 663-32-99

tel. stacjonarny (od poniedziałku do piątku) poza godzinami dyżurów Komisji: (042) 663-30-50

tel. komórkowy: 571-552-114

nr fax: (042) 663-30-40 ; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2024 r. o jej składzie, dyżurach, siedzibie oraz innych danych dla celów kontaktów

- Zaktualizowany skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

2. Harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w okresie od 28.02.2024 r. do 04.03.2024 r.

- Zaktualizowany harmonogram dyżurów (ze względu na zmianę składu Komisji; dni i godziny dyżurów nie uległy zmianie) w okresie od 28.02.2024 r. do 04.03.2024 r. /wersja skrócona: Harmonogram dyżurów/

3. Harmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w okresie od 05.03.2024 r. do 06.03.2024 r.

4. Harmonogram dyżuru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w dniu 07.03.2024 r.

5. Harmonogram dyżuru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w dniu 08.03.2024 r.

6. Harmonogram dyżuru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w dniu 18.03.2024 r.

7. Harmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w okresie od 06.04.2024 r. do 10.04.2024 r.

8. Postanowienie nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26.02.2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

9. Postanowienie nr 86/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

10. Zwołanie pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

11. Uchwała nr 1/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27.02.2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

12. Uchwała nr 2/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27.02.2024 r. w sprawie planu działań Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2024 r.

13. Uchwała nr 45/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18.03.2024 r. w sprawie rezerwy kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Postanowienie nr 98/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15.03.2024 r. w sprawie określenia trybu dostarczenia kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin (miast), rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi I (wraz ze sprostowaniem wg postanowienia nr 124/2024 z dnia 19.03.2024r.)

 

Poniżej dostępne są:

II. Zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
III. Uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawach: wezwań do usunięcia wad zgłoszenia list kandydatów; odmów rejestracji kandydatów; skreśleń kandydatów z list; unieważnienia rejestracji listy.
IV. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
V. Adresy stron Państwowej Komisji Wyborczej.
VI. Warunki udziału obywateli w wyborach oraz uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.
VII. Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych.
VIII. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania oraz dla obserwatorów społecznych.
IX. Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych i członków terytorialnych komisji wyborczych.
X. Zasady zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw.

 

II. Zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (cała treść obwieszczenia). Wyciągi z ww. obwieszczenia według okręgów wyborczych odrębnie dla:

- OKRĘG WYBORCZY NR 1 - zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego;
- OKRĘG WYBORCZY NR 2 - zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego;
- OKRĘG WYBORCZY NR 3 - zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego;
- OKRĘG WYBORCZY NR 4 - zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego;
- OKRĘG WYBORCZY NR 5 - zarejestrowane listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Strona serwisu informacyjnego PKW z wykazem list według poszczególnych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego W celu wyświetlenia list w danym okręgu wyborczym należy wybrać numer okręgu.

Komunikat PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2024 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

III. Uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawach: wezwań do usunięcia wad zgłoszenia list kandydatów; odmów rejestracji kandydatów; skreśleń kandydatów z list; unieważnienia rejestracji listy:

1. Uchwała nr 3/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

2. Uchwała nr 4/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

3. Uchwała nr 5/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

4. Uchwała nr 6/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

5. Uchwała nr 7/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

6. Uchwała nr 8/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

7. Uchwała nr 9/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

8. Uchwała nr 10/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

9. Uchwała nr 11/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

10. Uchwała nr 12/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA NARODOWA w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

11. Uchwała nr 13/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

12. Uchwała nr 14/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

13. Uchwała nr 15/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

14. Uchwała nr 16/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

15. Uchwała nr 17/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

16. Uchwała nr 18/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

17. Uchwała nr 19/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

18. Uchwała nr 20/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

19. Uchwała nr 21/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

20. Uchwała nr 22/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

21. Uchwała nr 23/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

22. Uchwała nr 24/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

23. Uchwała nr 25/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

24. Uchwała nr 26/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

25. Uchwała nr 27/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

26. Uchwała nr 28/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27. Uchwała nr 29/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

28. Uchwała nr 30/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

29. Uchwała nr 31/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

30. Uchwała nr 32/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

31. Uchwała nr 33/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

32. Uchwała nr 34/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

33. Uchwała nr 35/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

34. Uchwała nr 36/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

35. Uchwała nr 37/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

36. Uchwała nr 38/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

37. Uchwała nr 39/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

38. Uchwała nr 40/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

39. Uchwała nr 41/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

40. Uchwała nr 42/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

41. Uchwała nr 43/2024 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

IV. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2024 roku:

1. Zarządzenie Nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

2. Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

3. Mapa z naniesionym podziałem województwa łódzkiego na okręgi wyborcze

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi - w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego, które odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r.

6. Zarządzenie nr 2/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

7. Zarządzenie nr 9/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

8. Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

9. Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

10. Uchwała nr 59/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

11. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji

12. Postanowienie nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

13. Apel PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2024 r. o zachowanie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej

 

V. Strony Państwowej Komisji Wyborczej z informacjami i aktualnościami dotyczącymi wyborów samorządowych w 2024r:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okregi/100000

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych

 

VI. Warunki udziału obywateli w wyborach oraz uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - informacje ze stron Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

VII. Tworzenie komitetów wyborczych - wybrane informacje ze stron Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 4 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

Załącznik nr 5 Wykaz podpisów

2. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 4 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

Załącznik nr 5 Wykaz podpisów

3. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

4. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

5. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

6. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Załącznik nr 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik nr 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

VIII. Wzory zaświadczeń dla mężów zaufania (wystawianych przez pełnomocników wyborczych komitetów) oraz dla obserwatorów społecznych (wystawianych przez reprezentantów stowarzyszeń lub fundacji, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego) - informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Załącznik do uchwały nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r.

2. Uchwała nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Załącznik do uchwały nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

IX. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych i członków terytorialnych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji - informacja ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik do Uchwały 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

2. Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik do Uchwały nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

3. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

 

X. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw - informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do sejmiku województwa

Załącznik nr 2 - Lista na udzielenia poparcia liście kandydatów

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne

Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Uwaga: W zgłoszeniu listy kandydatów, w oświadczeniach o wyrażeniu zgody na kandydowanie i w oświadczeniach lustracyjnych powinien być wskazany adres miejsca zameldowania kandydata na pobyt stały albo miejsca stałego zamieszkania kandydata – zgodny z tym, który służył do ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie na terenie województwa łódzkiego (podlega to weryfikacji!).
Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców.

 2. Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 2 - Protokół rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 4 - Protokół rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Załącznik nr 6 - Protokół rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

 

 

 

Czytany 10127 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  12.12.2023 - 11:58
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 10.04.2024 - 16:31