Petycja Wójta Gminy Buczek z dnia 29.12.2015 r., znak: OK.1520/1/2015.

Petycja Wójta Gminy Buczek z dnia 29.12.2015 r., znak: OK.1520/1/2015.

„Uchwała NR XXI/243/16 Sejmiku województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask” wraz z pismem znak: RŚVI.7021.1.3.2016.KK z dnia 30 marca 2016 przekazującym w/w uchwałę Wójtowi Gminy Buczek”.

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KOV.152.5.2016
  • Nadawca: Wójt Gminy Buczek
  • Data wpływu: 04.01.2016
  • Komórka prowadząca: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz załącznik:

Czytany 2556 razy
Osoba publikująca :  Aleksandra Piech
Data publikacji:  21.01.2016 - 09:49
Osoba modyfikująca: Bartosz Staruch
Ostatnio zmieniany: 29.03.2021 - 12:11