Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 roku

W 2015 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego nie rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji