Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 roku

W 2016 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji trzy petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).
Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2016 .
Czytany 1521 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  23.06.2016 - 14:04
Osoba modyfikująca: Joanna Szyburska
Ostatnio zmieniany: 20.03.2019 - 09:40