Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 roku

W 2016 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji trzy petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1195).
Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2016 .

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji