Informacja o rozpatrzonych petycjach 2020

W 2020 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji jedenaście petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem:
https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2020

Czytany 2124 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  25.06.2021 - 10:28