Informacja o rozpatrzonych petycjach 2021

W 2021 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji dziewięć petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem:
https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2021

Czytany 1031 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  22.06.2022 - 12:22
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 22.06.2022 - 12:26