Informacja o rozpatrzonych petycjach 2022

W 2022 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji jedenaście petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem:
https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2022

Czytany 135 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  26.05.2023 - 15:00
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 26.05.2023 - 15:03