Informacja o rozpatrzonych petycjach 2019

W 2019 roku organy Samorządu Województwa Łódzkiego rozpatrzyły w ramach posiadanych kompetencji siedem petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://bip.lodzkie.pl/urzad-marszalkowski/petycje/petycje-2019

Czytany 2243 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 10:01
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 30.06.2020 - 10:25