Informacja o wyborze do dofinansowania dwóch projektów z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W związku z rozwiązaniem czterech umów o dofinansowanie zawartych w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17, wartość dostępnej alokacji z EFRR w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wynosi w lipcu 2021 roku 11 871 316,59 PLN. Dzięki temu możliwe stało się wybranie do dofinansowania dwóch pierwszych projektów z Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20, to jest projektu nr RPLD.06.02.01-10-0030/20 złożonego przez SUPERFALA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz projektu nr RPLD.06.02.01-10-0032/20 złożonego przez Hotel Prezydent Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu rozdysponowania pozostałej kwoty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróci się do wnioskodawców z listy rezerwowej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.07.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 118 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  23.07.2021 - 11:42