Informacja o wyborze do dofinasowania projektu Gminy Kiernozia złożonego w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury wolnych środków finansowych z EFRR, uchwałą 1076/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wybrano do dofinansowania projekt nr RPLD.06.01.02-10-0007/21 pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury - Gmina Kiernozia” złożony przez Gminę Kiernozia. Tym samym zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21” oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.11.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 40 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.11.2021 - 12:40
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 16.11.2021 - 12:43