Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa Łódzkiego wybrał do dofinansowania 14 projektów na łączna kwotę dofinansowania 56 383 621,54 zł:

WND-RPLD.04.01.02-10-0028/21 złożony przez Gminę Bełchatów;

WND-RPLD.04.01.02-10-0079/21 złożony przez Gminę Koluszki;

WND-RPLD.04.01.02-10-0090/21 złożony przez Gminę Zelów;

WND-RPLD.04.01.02-10-0051/21 złożony przez Gminę Uniejów;

WND-RPLD.04.01.02-10-0082/21 złożony przez Gminę Nowe Ostrowy;

WND-RPLD.04.01.02-10-0092/21 złożony przez Gminę Rusiec;

WND-RPLD.04.01.02-10-0023/21 złożony przez Gminę Sławno;

WND-RPLD.04.01.02-10-0058/21 złożony przez Gminę Buczek;

WND-RPLD.04.01.02-10-0062/21 złożony przez Miasto Brzeziny;

WND-RPLD.04.01.02-10-0078/21 złożony przez Gminę Inowłódz;

WND-RPLD.04.01.02-10-0057/21 złożony przez Gminę Łask;

WND-RPLD.04.01.02-10-0069/21 złożony przez Gminę Drużbice;

WND-RPLD.04.01.02-10-0061/21 złożony przez Gminę Dalików;

WND-RPLD.04.01.02-10-0070/21 złożony przez Miasto Piotrków Trybunalski.

Równocześnie rezygnację z realizacji projektu WND-RPLD.04.01.02-10-0044/21 złożyła Gmina Lipce Reymontowskie.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.02.2023
Czytany 76 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.02.2023 - 14:11