Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

07.07.2021 - 12:28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Piotrków Trybunalski

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

  Klauzula informacyjna

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja  - 30 %

  Kryterium: Ilość nośników reklamowych – 15%

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) – 15%

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę – 10 %

 • Termin składania ofert *

  18 lipca 2021 r. godz. 23:59

07.07.2021 - 12:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łowicz

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

  Klauzula informacyjna

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja  - 30 %

  Kryterium: Ilość nośników reklamowych – 15%

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) – 15%

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę – 10 %

 • Termin składania ofert *

  18 lipca 2021 r.  godz. 23:59

07.07.2021 - 12:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Bełchatów

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

  Klauzula informacyjna

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja  - 30 %

  Kryterium: Ilość nośników reklamowych – 15%

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) – 15%

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę – 10 %

 • Termin składania ofert *

  18 lipca 2021 r. godz. 23:59

07.07.2021 - 09:38

UWAGA ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA:

1. W jakim okresie ma być świadczona usługa wsparcia oraz hostingu serwisu ?

Okres świadczenia usługi hostingu wynika z informacji podanych na stronie bo.lodzkie.pl gdzie podano m.in.   Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. że publikacja wyników głosowania odbędzie się do  17 września 2021 r.

2. Czy jako wykaz doświadczenia Wykonawca może wskazać usługi elektronicznego wsparcia zgłoszeń o funkcjonalności podobnej do systemu wsparcia głosowania w ramach BO ?

Zamawiający jasno określił wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. - co najmniej 3 usługi zapewnienia elektronicznego wsparcia głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/40/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  gwarantowana dostępność usługi 20%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 1200.

02.07.2021 - 08:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/07/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00

01.07.2021 - 16:02

ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE:

1. Z wykorzystaniem jakiej technologi i za pomocą jakiego języka programowania został stworzony Systemu Informacji Geologicznej ?

System Informacji Geologicznej składa się z kilku aplikacji.
Aplikacje napisane są z wykorzystaniem technologii ASP.NET Web Forms w języku C#.
W Systemie wykorzystywane są również baza danych MS SQL oraz serwer mapowy MapGuide.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/37/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r., po podpisaniu umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1200.

01.07.2021 - 08:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30 września 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.07.2021 r.

29.06.2021 - 11:10

ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA:

1. Prośba o informacje jakich Subskrypcji dotyczy domena?

Poniżej zestawienie licencji do odnowienia:

LP

Nazwa

Nazwa produktowa

Numer Licencji \ Numer seryjny urządzenia

Ilość

1

Licencja Webex Meeting

A-FLEX-NUM-MC

Sub718732

1

2

Licencja Webex Device

A-FLEX-C-DEV-REG

Sub718733

4

3

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2433NRX3

1

4

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2433NQ5E

1

5

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2434PDNQ

1

6

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2434PEF7

1

7

Licencja Webex Meeting

A-FLEX-NUM-MC

Sub714945

1

8

Licencja Webex Device

A-FLEX-C-DEV-REG

Sub714945

1

9

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CSKITK9

FOC2429N53Y

1

2. Czy odnowione subskrypcje mają być z utrzymaniem bieżących parametrów np. dostępna przestrzeń na nagrania dla użytkowników końcowych.

Tak, licencje mają mieć zachowane bieżące parametry dla wszystkich odnawianych subskrypcji. Należy zachować ciągłość ich działania.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/36/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt wykonawcy. 

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie 21 lipca 2021 r. o godzinie 12:00.

29.06.2021 - 10:22

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/35/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 12:00

28.06.2021 - 15:39

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/04/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  - termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00.