×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 710.

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1541)

14-05-2015 12:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia, umowa wraz z załącznikiem - "Metodologią monitoringu ruchu turystycznego na obszarze Łódzkiego Szlaku Konnego"  znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 8 czerwca- 15 grudnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. z dopiskiem "dot. zapytania nr ST/6/2015"
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do 21 maja 2015 roku, do  godz. 15.00
12-05-2015 17:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 4-6 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r. godz. 18:00
12-05-2015 16:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27-30.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łodź, Województwo Łódzkie, Warszawa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 18 maja 2015 r., godz. 12:00
12-05-2015 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.5.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-28.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r., godz. 12:00
12-05-2015 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/19/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji  14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
  Umowa będzie zrealizowana w ciągu 90 dni od daty podpisania.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.05.2015 r. godz.10.00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym. 
12-05-2015 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/18/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji  14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
  Umowa będzie zrealizowana w ciągu 90 dni od daty podpisania.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.05.2015 r godz. 10.00.

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.  
08-05-2015 11:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBII/05/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  UWAGA ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE: oklejka – kreda min. 130 g/m2   
 • Termin wykonania zamówienia * Do dnia 17 czerwca 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych warunków udziału w zapytaniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert.
  Oferty należy składać do dnia 19 maja 2015 roku do godz. 15:00 
08-05-2015 10:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 7/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni od podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * dostawa do Łodzi do siedziby Zamawiającego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu  13 maja 2015 r. o godzinie 09:00
  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
07-05-2015 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2015.AS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia 27 czerwca do dnia 30 czerwca 2015 r. Trzy noclegi: 27/28.06; 28/29.06;29./30.06 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 11 maja 2015 r, godz. 16:00
07-05-2015 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 13 czerwca – 30 września  2015 r.

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Łask, Łęczyca
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 12 maja 2015 r., godzina 10.00