Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

07-05-2015 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 13 czerwca – 30 września  2015 r.

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Łask, Łęczyca
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 12 maja 2015 r., godzina 10.00
07-05-2015 08:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0631.6.2015.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 30 dni od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu przedstawienie koncepcji layoutu oraz trzech przykładowych case'ów, ćwiczeń dot. myślenia projektowego lub projektowania usług.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %70
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% - ocena layoutu oraz trzech przedstawionych przykładów: case'ów, ćwiczeń dot. myślenia projektowego
 • Termin składania ofert * do dnia 13.05.2015 r. do godz. 14.00
06-05-2015 15:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/005/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 13.05.2015r., do godz. 16.00
06-05-2015 13:05
Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PR/PRIV/007/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania środków.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź i/lub Województwo Łódzkie.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Termin składania ofert * 11 maja 2015 r. do godz. 15.00
04-05-2015 11:05
Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZIV.3037.3.2015.KP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 m-cy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania środków
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź i/lub Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena brutto 100%
 • Termin składania ofert * 8 maja 2015 r. godz 12:00
30-04-2015 13:04
Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.W sprawie zapytania ofertowego proszę się kontaktować z p. Danielem Wilińskim nr tel. 42 663 - 34 - 28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/17/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy)
 • Termin wykonania zamówienia * I etap - 25.05.2015 r. - 29.05.2015 r.
  II etap - 01.06.2015 r. - 12.06.2015 r.
  III etap - 15.06.2015 r. - 19.06.2015 r.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przewidzianych terminów usługi przewozu dokumentów z uwagi na niezbędny czas potrzebny na renowację pomieszczeń w nowej lokalizacji lub z innych przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Formularza ofertowego"
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 07.05.2015 r., godz. 10.00
30-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.433.1.5.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia * 26-27 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie - spotkanie powinno zostać zorganizowane poza Łodzią w odległości nie bliższej niż 20 km
  od centrum Łodzi i nie dalszej niż 35 km od centrum Łodzi jadąc najkrótszą trasą
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 4 maja 2015 r. godz. 12:00
30-04-2015 08:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/007/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Akumulator litowo-polimerowy o parametrach: - szt. 300
  ·         Pojemność:  720mAh
  ·         Napięcie znamionowe:  3.7V
  ·         PCM - moduł zabezpieczający przed:
  • Nadmiernym rozładowaniem (poniżej 3,0V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Przeładowaniem (powyżej 4,2V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Zwarciem. Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Nadmiernym poborem prądu powyżej 1C (lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Czasy reakcji zabezpieczenia oraz napięcia progowe odpowiednie dla rodzaju ogniwa
  ·         Wymiary (ogniwo + moduł PCM)
  • Długość: 45 mm
  • Szerokość: 34 mm
  • Grubość: 5 mm
  • Efektywna długość przewodów (poza obrysem obudowy) : 40 mm
  ·         Pocynowane końcówki na długości 1,5 mm
  ·         Prąd ładowania: 1C
  ·         Oryginalny symbol ogniwa używanego:  PL483446
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia.
  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2015 r. o godz. 1200.
29-04-2015 16:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.0450.1.2015.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *

  28-29 września 2015r.
   

 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź (centrum miasta – obszar określony w uchwale Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 7 maja 2015r. do godz. 12.00
29-04-2015 16:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.0450.1.2015.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 28-29 września 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź (centrum miasta – obszar określony w uchwale Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  cena brutto - 100%

 • Termin składania ofert * 7 maja 2015r. do godz. 12.00