×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 710.

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

23-04-2015 13:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/005/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Dostawa 20 szt. przełączników TP-Link TL-SG2008
  • Gwarancja producenta 36 miesięcy.
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia. Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2015 r. o godz. 1200.
22-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/5/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * do 29 kwietnia 2015 r., do godz.12:00
22-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.45.26.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Maj – 15 grudzień 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejscowość wyjazdu w miejsce docelowe (należy wskazać w ofercie, której lokalizacji dotyczy): Bełchatów/Brzeziny/Łowicz/Łódź/Sieradz
 • Warunki udziału w zapytaniu O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  - prowadzą działalność w zakresie usług transportowych,
  - posiadają ważne ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych oraz posiadających ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 75 % cena brutto za 1 km usługi 25 % cena brutto za godzinę oczekiwania
 • Termin składania ofert * 24.04.2015 r., godz. 12.00
22-04-2015 10:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/16/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia częściowego.
  Całość umowy będzie realizowana w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 27.04.2015 r., godz. 12.00  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
22-04-2015 09:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/4/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 10 września 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenia znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 12:30
17-04-2015 09:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/15/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia częściowego.
  Całość umowy będzie realizowana w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.04.2015 r., godz. 10.00


  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
17-04-2015 09:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/14/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia częściowego.
  Całość Umowy będzie zrealizowana w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.04.2015 r., godz. 10.00


  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
16-04-2015 11:04
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KS/1/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 13-15.05.2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Uniejów (województwo  łódzkie)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00
16-04-2015 09:04
Zamawiający dopuszcza tolerancję +3mm (wysokość oraz szerokość) odnośnie wymiarów pola odbicia atutomatów w poz. od 1 do 27 ujętych w Załaczniku nr 1.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/13/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Wstępne warunki Umowy, Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerapania kwoty umowy w zależności od wcześniej zaistniałej sytuacji
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 21.04.2015 r., godz. 10.00


  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
16-04-2015 08:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/13/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Wstępne warunki umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 21.04.2015 r., godz. 10.00