Zapytania ofertowe - nieaktywne (1541)

09-03-2015 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/005/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od 14 do 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu 1. Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
  2. Pojazdy, którymi będzie świadczona usługa: są nie starsze niż 8 lat, są wyposażone w sprawną klimatyzację. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie przez aplikację webową:
  1. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową do dnia 17.03.2015 r. do godz. 12.00
09-03-2015 10:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.1.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * kwiecień 2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty co najmniej 2 scenariuszy zrealizowanych przez siebie spotów telewizyjnych i jednego radiowego. Dodatkowo Wykonawca musi wskazać link lub przesłać spot telewizyjny w celu wizualizacji zrealizowanego scenariusza, tak by Zamawiający mógł zobaczyć wykonany spot oraz odsłuchać spotu radiowego.
  Wśród przedstawionych scenariuszy 1 spot telewizyjny i 1 spot radiowy powinny być częścią jednej kampanii.
  Referencje: Zamawiający wymaga złożenia co najmniej trzech referencji potwierdzających poprawną realizację spotów telewizyjnych lub radiowych.
   
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30%
 • Kryteria oceny ofert: inne 70% -koncepcja, scenariusz spotu telewizyjnego i radiowego  w celu promocji VII Pikniku Funduszy Europejskich.
 • Termin składania ofert * 12.03.2015 r.  godz. 12:00
05-03-2015 13:03
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić, podpisać i dołączyć do składanej oferty "Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy"

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/5/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "Projekcie umowy"
 • Termin wykonania zamówienia * Usługa będzie realizaowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 12.03.2015 r., godz. 12.00
03-03-2015 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Rozpoczęcie świadczenia usług wsparcia ma nastąpić w terminie do dnia 20.04.2015 r.

  Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług wsparcia na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w Punktach Informacji i Monitorowania Turysty wskazanych w Załączniku nr 3 do załączonego wzoru umowy oraz poprzez bezpieczny kanał VPN.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2015 o godz. 12.00. Termin wydłużono ze względu na zmianę treści punktu 1 w załączniku nr 1.
02-03-2015 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ZO.IF.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * czynności kontroli finansowej do 29 maja 2015 r.
  czynności doradztwa zwiazanego z kontrolą do 30 wrzesnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Warszawa, Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonych wykonaniem w sposób należyty w ciągu ostatnich trzech lat przed ukazaniem się niniejszego ogłoszenia co najmniej dwóch kontroli w zakresie weryfikacji rekompensaty wypłacanej operatorowi z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 9 marca 2015 r. godz. 22:00
02-03-2015 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.043.7.2015.BR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 m-cy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania środków
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź i/lub Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 12 marca 2015 r. godz 12:00
27-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRII.433.11.2015.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-26 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Kielce
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r.,  godz. 9.00
25-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/4/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku nr 2 i 3.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 11.00
25-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr 2/2015/DPZ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej - OPZ.
 • Termin wykonania zamówienia * Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
  Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wykonawca – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia).
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie,
  w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa i podpisanie umowy
  z Województwem Łódzkim.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryterium oceny ofert jest cena brutto za jeden dzień wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 12.00
23-02-2015 15:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRII.433.12.2015.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 20 - 22 marca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Informacja o miejscu wykonania zamówienia znajduje się w  Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje o wymaganiach znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne 60 % - jakość
 • Termin składania ofert * 27.02.2015 r., godzina 12.00