Zapytania ofertowe - nieaktywne (1541)

23-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/3/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 1.
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.
 • Termin wykonania zamówienia * Umowa zawarta jest od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków, w zależności co pierwsze nastąpi.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku nr 2.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne Wielkość nakładu 30%
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 12.00
19-02-2015 12:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedłużenie abonamentu na okres 24 miesięcy na System Informacji Prawnej Legalis. W ramach abonamentu Zamawiający otrzyma dostęp do Bazy Legalis w zakresie 12 dotychczasowych modułów w wersji Standard (Prawo cywilne,Postępowanie cywilne, Prawo pracy, Postępowanie administracyjne, Prawo nieruchomości, Zamówienia publiczne,Prawo podatkowe, Prawo rodzinne,Unia Europejska,Prawo spółek handlowych, Prawo gospodarcze,Prawo samorządowe) oraz 3 nowych modułów w wersji Standard (Prawo karne, Prawo własności intelektualnej, Prawo upadłościowe) dla 60 jednoczesnych dostępów równoległych on-line. Wykonawca zapewni rozszerzenie wersji przedłużanych modułów do wersji Premium (dla modułów zapewniających taką funkcjonalność). Wykonawca zapewni również dostęp do portalu EkspertBeck dla czterech użytkowników.

 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 2 marca 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofest upływa w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 12.00
18-02-2015 07:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/2/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 10 marca
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20.02.2015 roku, do godz. 10.00.
13-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PR/PRV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7-10 maja 2015 r.
  ( *Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu )
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Co najmniej 3 scenariusze zrealizowanych gier miejskich z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30%
 • Kryteria oceny ofert: inne 70% - inne ( szczegółowy opis kryteriów oceny znajduje się w załączeniu)
 • Termin składania ofert * 23.02.2015 r. godz. 11:00
13-02-2015 08:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Dostawa drukarek i skanera:

  a) Zestaw drukarka atramentowa z zapasowymi wkładami atramentowymi i pakietem gwarancyjnym - 4 szt. (zawartość każdego zestawu wymieniona poniżej).
  ·         Drukarka HP Officejet 7110 (CR768A) (wraz z wkładami startowymi) – 1 szt.
  ·         Dodatkowy wkład atramentowy HP 932XL black (CN053AE) – 1 szt.
  ·         Dodatkowy wkład atramentowy HP 933XL cyan (CN054AE) – 1 szt.
  ·         Dodatkowy wkład atramentowy HP 933XL magenta (CN055AE) – 1 szt.
  ·         Dodatkowy wkład atramentowy HP 933XL yellow (CN056AE) – 1 szt.
  b) Skaner Plustek Mobile Office S400 (z dwuletnią gwarancją) – 1 szt.

  W ofercie należy podać kwotę brutto zawierającą całkowite koszty realizacji zamówienia (w tym koszt dostawy).

 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 02.03.2015 r.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 02.03.2015 r. Termin płatności faktury do 14 dni od dnia jej dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2015 r., o godz. 1200
12-02-2015 16:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/004/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zadanie 1 do dnia 31 marca 2015 r. Zadanie 2 do dnia 30.04.2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z SOPZ i dostarczony do siedziby Zamawiającego.
 • Warunki udziału w zapytaniu 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
  2. Do postępowania mogą przystąpić podmioty spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
  W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, co najmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,każdej o wartości nie niższej niż 8.000 zł (brutto).
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 20.02.2015 r. do godz. 10.00 
12-02-2015 11:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/2/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów wystawienniczych na targach Na Styku Kultur w Łodzi, które odbędą się w dniach 13 - 15 marca 2015 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich w Łodzi (hala przy ul. Politechniki), według poniżej specyfikacji:

  1. Podwieszanie do konstrucki hali - pokrycie kosztów
  2. Rampa oświetleniowa do podwieszenia - ok. 14 mb
  3. Koło średnicy 4 metrów z elementami rozpinającymi i zawieszającymi. Koło będzie podwieszane na wysokości ok. 7 - 8 metrów nad powierzchnią.
  4. Wydruk na koło podwieszane (pełen kolor) - 20 - 21 m2.
  5. Transport, montaż (do 12 marca) i demontaż po zakończonych targach (15 marca) w cenie oferty.
  6. Grafika na koło zostanie przekazana najkorzystniejszej ofercie cenowo.
  7. Grafiki drukowane na PMMA bezbarwnym - 16 szt. (pełen kolor - 60 cm na 60 cm), w komplecie z zawieszkami.


  Wykonanie powinno być gotowe w hali na dzień przed rozpoczęciem targów czyli do końca dnia w dniu 12 marca 2015 roku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Termin wykonania zamówienia * 12 marca 2015 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, hala targowa Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * do 16 lutego 2015 roku, godzina 13.00.
12-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IF.ZO.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Do dnia 18 grudnia 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 17.02.2015r. do godz. 22.00
11-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
    
  Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy części IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz punktu 2 części IV zapytania ofertowego, tj.  Właściwości przedmiotu zamówienia.
   
  Zmieniono zapis:
  „register wycięty z nadrukowanymi nazwami dziedzin nauki: szer. 100mm (+-2mm), wys. lewego boku:250mm(+-2mm), wys. prawego boku 200mm(+-2mm)”
  Na zapis:
  „register wycięty z nadrukowanymi nazwami dziedzin nauki: szer. 10mm (+-2mm), wys. lewego boku:25mm(+-2mm), wys. prawego boku 20mm(+-2mm)”
   
  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia ww. zmiany.
   
 • Termin wykonania zamówienia * 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową:
  1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
  2.Przykładową propozycję koncepcji projektu graficznego publikacji
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 40% - przykładowa koncepcja projektu graficznego publikacji.
  Opis kryteriów oceny ofert znajduje się w załączniku zapytanie ofertowe.
 • Termin składania ofert * Do dnia 18.02.2015r., do godz.16.00
  Do dnia 19.02.2015r., do godz.16.00
11-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową:
  1. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * 18 lutego 2015 r., godz. 16:00