×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 710.

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1625)

21.05.2015 - 10:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 8/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 9 czerwca – 30 września  2015 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu lub odwołania wyjazdu promocyjnego.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w miejscu: M. P. Łódź/Łask/Łęczyca
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu  27 maja 2015 r. o godzinie 10:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
20.05.2015 - 09:54

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.5.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-27.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łodź, Nowy Dwór Mazowiecki (Port Lotniczy Warszawa-Modlin)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z zapisami zawartymi w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 25.05.2015 godz. 12:00
18.05.2015 - 09:18
Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GWIII.7521.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * W ofercie należy przedstawić cenę za wykonanie jednego arkusza standardowego opracowania kartograficznego - mapy topograficznej w skali 1:10 000 z zakresu określonego w Warunkach Technicznych. Umowa będzie opiewała na kwotę będącą iloczynem ceny za wykonanie 1 arkusza i liczby arkuszy mapy topograficznej.
  Zaoferowana przez Oferenta kwota będzie rozumiana jako kwota za opracowanie 1 arkusza mapy.
  Opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne) znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 30 września 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wyniki prac należy przekazać do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 25 maja 2015 roku godzina 12:00.
15.05.2015 - 14:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.2.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Filharmonia Łódzka, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Co najmniej 3 referencje potwierdzające realizację usług polegających na obsłudze konferencji dla minimum 250 osób.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 18.05.2015 r. godz. 12.00
14.05.2015 - 12:06

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia, umowa wraz z załącznikiem - "Metodologią monitoringu ruchu turystycznego na obszarze Łódzkiego Szlaku Konnego"  znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 8 czerwca- 15 grudnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. z dopiskiem "dot. zapytania nr ST/6/2015"
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do 21 maja 2015 roku, do  godz. 15.00
12.05.2015 - 17:27

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 4-6 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r. godz. 18:00
12.05.2015 - 16:15

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27-30.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łodź, Województwo Łódzkie, Warszawa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 18 maja 2015 r., godz. 12:00
12.05.2015 - 15:15

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.5.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-28.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r., godz. 12:00
12.05.2015 - 09:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/19/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji  14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
  Umowa będzie zrealizowana w ciągu 90 dni od daty podpisania.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.05.2015 r. godz.10.00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym. 
12.05.2015 - 09:05

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/18/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji  14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
  Umowa będzie zrealizowana w ciągu 90 dni od daty podpisania.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19.05.2015 r godz. 10.00.

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.