Zapytania ofertowe - nieaktywne (1579)

05-03-2015 13:03
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić, podpisać i dołączyć do składanej oferty "Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy"

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/5/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "Projekcie umowy"
 • Termin wykonania zamówienia * Usługa będzie realizaowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 12.03.2015 r., godz. 12.00
03-03-2015 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Rozpoczęcie świadczenia usług wsparcia ma nastąpić w terminie do dnia 20.04.2015 r.

  Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług wsparcia na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w Punktach Informacji i Monitorowania Turysty wskazanych w Załączniku nr 3 do załączonego wzoru umowy oraz poprzez bezpieczny kanał VPN.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2015 o godz. 12.00. Termin wydłużono ze względu na zmianę treści punktu 1 w załączniku nr 1.
02-03-2015 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ZO.IF.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * czynności kontroli finansowej do 29 maja 2015 r.
  czynności doradztwa zwiazanego z kontrolą do 30 wrzesnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Warszawa, Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonych wykonaniem w sposób należyty w ciągu ostatnich trzech lat przed ukazaniem się niniejszego ogłoszenia co najmniej dwóch kontroli w zakresie weryfikacji rekompensaty wypłacanej operatorowi z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 9 marca 2015 r. godz. 22:00
02-03-2015 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.043.7.2015.BR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 m-cy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania środków
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź i/lub Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 12 marca 2015 r. godz 12:00
27-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRII.433.11.2015.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-26 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Kielce
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r.,  godz. 9.00
25-02-2015 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/4/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku nr 2 i 3.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 11.00
25-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr 2/2015/DPZ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej - OPZ.
 • Termin wykonania zamówienia * Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
  Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wykonawca – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia).
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie,
  w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa i podpisanie umowy
  z Województwem Łódzkim.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryterium oceny ofert jest cena brutto za jeden dzień wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 12.00
23-02-2015 15:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRII.433.12.2015.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 20 - 22 marca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Informacja o miejscu wykonania zamówienia znajduje się w  Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje o wymaganiach znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne 60 % - jakość
 • Termin składania ofert * 27.02.2015 r., godzina 12.00
23-02-2015 09:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/3/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 1.
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.
 • Termin wykonania zamówienia * Umowa zawarta jest od daty podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków, w zależności co pierwsze nastąpi.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Załączniku nr 2.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne Wielkość nakładu 30%
 • Termin składania ofert * 02.03.2015 r., godz. 12.00
19-02-2015 12:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedłużenie abonamentu na okres 24 miesięcy na System Informacji Prawnej Legalis. W ramach abonamentu Zamawiający otrzyma dostęp do Bazy Legalis w zakresie 12 dotychczasowych modułów w wersji Standard (Prawo cywilne,Postępowanie cywilne, Prawo pracy, Postępowanie administracyjne, Prawo nieruchomości, Zamówienia publiczne,Prawo podatkowe, Prawo rodzinne,Unia Europejska,Prawo spółek handlowych, Prawo gospodarcze,Prawo samorządowe) oraz 3 nowych modułów w wersji Standard (Prawo karne, Prawo własności intelektualnej, Prawo upadłościowe) dla 60 jednoczesnych dostępów równoległych on-line. Wykonawca zapewni rozszerzenie wersji przedłużanych modułów do wersji Premium (dla modułów zapewniających taką funkcjonalność). Wykonawca zapewni również dostęp do portalu EkspertBeck dla czterech użytkowników.

 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 2 marca 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofest upływa w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 12.00