Informacja na temat podniesienia dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Działania IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1190/13 z dnia 9.09.2013 r. postanowił podnieść poziom dofinansowania projektowi pn.„Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej LNET służącej zaspokojeniu potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego” złożonemu przez LNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 513 054,83 PLNdo kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. do kwoty 818 805,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.09.2013
Czytany 641 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  12.09.2013 - 07:51