Informacja na temat podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach Działania I.1 Drogi.

W dniu 23 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr 72/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zdecydował o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.01.01.00-00-004/12 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz Górny” złożonego przez Województwo Łódzkiego z kwoty 10 419 001,34 PLN do kwoty 12 919 732,82  PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2013
Czytany 1308 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  24.01.2013 - 15:50