Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 656/19 z dnia 14 maja 2019 r. wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.05.2019
Czytany 404 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  16.05.2019 - 10:07