Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

 

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2028 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 16:00.

 

Wyniki konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja konkursowa wskazała p. Michała Chorosińskiego jako kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: KUI.2111.4.2022
  • Data ważności: 04.11.2022
  • Data ogłoszenia: 19.09.2022
Czytany 223 razy
Osoba publikująca :  Dorota Walczak
Data publikacji:  28.09.2022 - 10:27
Osoba modyfikująca: Dorota Walczak
Ostatnio zmieniany: 30.12.2022 - 09:22