Praca w urzędzie (1543)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

02.03.2023 - 08:40
 • Numer naboru 038/KTI/001/III/2023
 • Data ważności 16.03.2023
 • Data ogłoszenia 02.03.2023
28.02.2023 - 15:03
 • Numer naboru 037/PRVII/002/II/2023
 • Data ważności 14.03.2023
 • Data ogłoszenia 28.02.2023
27.02.2023 - 12:03
 • Numer naboru 035/PMIII/008/II/2023
 • Data ważności 13.03.2023
 • Data ogłoszenia 27.02.2023
15.02.2023 - 11:24
 • Numer naboru 033/ASVI/006/II/2023
 • Data ważności 01.03.2023
 • Data ogłoszenia 15.02.2023
09.02.2023 - 13:37
 • Numer naboru 032/PZIV/003/II/2023
 • Data ważności 23.02.2023
 • Data ogłoszenia 09.02.2023
09.02.2023 - 12:45
 • Numer naboru 031/ASII/005/II/2023
 • Data ważności 23.02.2023
 • Data ogłoszenia 09.02.2023
06.02.2023 - 15:03
 • Numer naboru 030/FMI/001/II/2023
 • Data ważności 20.02.2023
 • Data ogłoszenia 06.02.2023
06.02.2023 - 14:37
 • Numer naboru 029/PZIII/002/II/2023
 • Data ważności 20.02.2023
 • Data ogłoszenia 06.02.2023