Praca w urzędzie (1651)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

06.09.2023 - 08:55
 • Numer naboru 134/KMI/018/IX/2023
 • Data ważności 20.09.2023
 • Data ogłoszenia 06.09.2023
05.09.2023 - 14:49
 • Numer naboru 133/KMIV/017/IX/2023
 • Data ważności 19.09.2023
 • Data ogłoszenia 05.09.2023
01.09.2023 - 12:36
 • Numer naboru 132/KAVII/009/IX/2023
 • Data ważności 15.09.2023
 • Data ogłoszenia 01.09.2023
01.09.2023 - 11:23
 • Numer naboru 131/GKI/003/IX/2023
 • Data ważności 15.09.2023
 • Data ogłoszenia 01.09.2023
30.08.2023 - 12:44
 • Numer naboru 130/KTI/004/VIII/2023
 • Data ważności 29.09.2023
 • Data ogłoszenia 30.08.2023
30.08.2023 - 11:32
 • Numer naboru 129/PMIV/021/VIII/2023
 • Data ważności 29.09.2023
 • Data ogłoszenia 30.08.2023
30.08.2023 - 10:27
 • Numer naboru 128/KSII/001/VIII/2023
 • Data ważności 29.09.2023
 • Data ogłoszenia 30.08.2023
29.08.2023 - 10:23
 • Numer naboru 127/ŚRII/008/VIII/2023
 • Data ważności 28.09.2023
 • Data ogłoszenia 29.08.2023