Praca w urzędzie (1570)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

12.12.2014 - 12:39
 • Numer naboru 099/STS/002/XII/2014
 • Data ważności 22.12.2014
 • Data ogłoszenia 12.12.2014
08.12.2014 - 08:44
 • Numer naboru 098/FRIV/006/XII/2014
 • Data ważności 18.12.2014
 • Data ogłoszenia 08.12.2014
05.12.2014 - 07:41
 • Numer naboru 096/FRIV/005/XII/2014
 • Data ważności 16.12.2014
 • Data ogłoszenia 05.12.2014
04.12.2014 - 15:35
 • Numer naboru 095/CFIII/014/XII/2014
 • Data ważności 15.12.2014
 • Data ogłoszenia 04.12.2014
04.12.2014 - 15:22
 • Numer naboru 094/RŚVI/004/XII/2014
 • Data ważności 15.12.2014
 • Data ogłoszenia 04.12.2014
26.11.2014 - 14:08
 • Numer naboru 093/RPIII/009/XI/2014
 • Data ważności 08.12.2014
 • Data ogłoszenia 26.11.2014
18.11.2014 - 09:03
 • Numer naboru 092/RPI/008/XI/2014
 • Data ważności 28.11.2014
 • Data ogłoszenia 18.11.2014
14.11.2014 - 15:25
 • Numer naboru 091/PRZI/008/XI/2014
 • Data ważności 24.11.2014
 • Data ogłoszenia 14.11.2014