Praca w urzędzie (1475)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO) 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

30.01.2014 - 13:45
 • Numer naboru 005/PRV/002/I/2014
 • Data ważności 10.02.2014
 • Data ogłoszenia 30.01.2014
29.01.2014 - 10:38
 • Numer naboru 004/CFII/001/I/2014
 • Data ważności 10.02.2014
 • Data ogłoszenia 29.01.2014
20.01.2014 - 15:25
 • Numer naboru 003/IFI/001/I/2014
 • Data ważności 30.01.2014
 • Data ogłoszenia 20.01.2014
16.01.2014 - 14:07
 • Numer naboru 002/FMVII/001/I/2014
 • Data ważności 27.01.2014
 • Data ogłoszenia 16.01.2014
15.01.2014 - 12:09
 • Numer naboru 001/PRVII/001/I/2014
 • Data ważności 27.01.2014
 • Data ogłoszenia 15.01.2014
Strona 148 z 148