Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

18.08.2015 - 13:43
 • Numer naboru 072/RPVI/011/VIII/2015
 • Data ważności 31.08.2015
 • Data ogłoszenia 18.08.2015
18.08.2015 - 13:33
 • Numer naboru 071/RPVI/010/VIII/2015
 • Data ważności 28.08.2015
 • Data ogłoszenia 18.08.2015
05.08.2015 - 14:35
 • Numer naboru 070/FMVI/003/VIII/2015
 • Data ważności 17.08.2015
 • Data ogłoszenia 05.08.2015
05.08.2015 - 10:46
 • Numer naboru 069/EFSIV/013/VIII/2015
 • Data ważności 17.08.2015
 • Data ogłoszenia 05.08.2015
04.08.2015 - 10:25
 • Numer naboru 068/KSIII/001/VIII/2015
 • Data ważności 17.08.2015
 • Data ogłoszenia 04.08.2015
03.08.2015 - 11:12
 • Numer naboru 067/PRVI/019/VIII/2015
 • Data ważności 13.08.2015
 • Data ogłoszenia 03.08.2015
03.08.2015 - 10:49
 • Numer naboru 066/PRIII/018/VIII/2015
 • Data ważności 13.08.2015
 • Data ogłoszenia 03.08.2015
30.07.2015 - 11:52
 • Numer naboru 065/IFI/004/VII/2015
 • Data ważności 10.08.2015
 • Data ogłoszenia 30.07.2015
24.07.2015 - 13:43
 • Numer naboru 064/EFSVI/012/VII/2015
 • Data ważności 03.08.2015
 • Data ogłoszenia 24.07.2015
22.07.2015 - 09:50
 • Numer naboru 063/PRVII/017/VII/2015
 • Data ważności 03.08.2015
 • Data ogłoszenia 22.07.2015