Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

30.01.2015 - 13:36
 • Numer naboru 008/RPIII/003/I/2015
 • Data ważności 10.02.2015
 • Data ogłoszenia 30.01.2015
30.01.2015 - 08:59
 • Numer naboru 007/KLII/001/I/2015
 • Data ważności 10.02.2015
 • Data ogłoszenia 30.01.2015
27.01.2015 - 12:16
 • Numer naboru 006/FRIV/002/I/2015
 • Data ważności 09.02.2015
 • Data ogłoszenia 27.01.2015
27.01.2015 - 10:31
 • Numer naboru 005/RPIV/002/I/2015
 • Data ważności 09.02.2015
 • Data ogłoszenia 27.01.2015
20.01.2015 - 11:25
 • Numer naboru 004/FRIV/001/I/2015
 • Data ważności 30.01.2015
 • Data ogłoszenia 20.01.2015
13.01.2015 - 12:54
 • Numer naboru 003/PRS/001/I/2015
 • Data ważności 23.01.2015
 • Data ogłoszenia 13.01.2015
13.01.2015 - 08:47
 • Numer naboru 002/RPIV/001/I/2015
 • Data ważności 23.01.2015
 • Data ogłoszenia 13.01.2015
12.01.2015 - 13:09
 • Numer naboru 001/PZ/001/I/2015
 • Data ważności 30.01.2015
 • Data ogłoszenia 12.01.2015
31.12.2014 - 12:39
 • Numer naboru 104/FMVI/006/XII/2014
 • Data ważności 14.01.2015
 • Data ogłoszenia 31.12.2014
31.12.2014 - 12:34
 • Numer naboru 103/KLII/005/XII/2014
 • Data ważności 14.01.2015
 • Data ogłoszenia 31.12.2014