Praca w urzędzie (1657)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

13.01.2015 - 12:54
 • Numer naboru 003/PRS/001/I/2015
 • Data ważności 23.01.2015
 • Data ogłoszenia 13.01.2015
13.01.2015 - 08:47
 • Numer naboru 002/RPIV/001/I/2015
 • Data ważności 23.01.2015
 • Data ogłoszenia 13.01.2015
12.01.2015 - 13:09
 • Numer naboru 001/PZ/001/I/2015
 • Data ważności 30.01.2015
 • Data ogłoszenia 12.01.2015
31.12.2014 - 12:39
 • Numer naboru 104/FMVI/006/XII/2014
 • Data ważności 14.01.2015
 • Data ogłoszenia 31.12.2014
31.12.2014 - 12:34
 • Numer naboru 103/KLII/005/XII/2014
 • Data ważności 14.01.2015
 • Data ogłoszenia 31.12.2014
16.12.2014 - 09:14
 • Numer naboru 102/CFII/015/XII/2014
 • Data ważności 05.01.2015
 • Data ogłoszenia 16.12.2014
15.12.2014 - 07:55
 • Numer naboru 101/FRIV/007/XII/2014
 • Data ważności 29.12.2014
 • Data ogłoszenia 15.12.2014
12.12.2014 - 12:39
 • Numer naboru 099/STS/002/XII/2014
 • Data ważności 22.12.2014
 • Data ogłoszenia 12.12.2014
08.12.2014 - 08:44
 • Numer naboru 098/FRIV/006/XII/2014
 • Data ważności 18.12.2014
 • Data ogłoszenia 08.12.2014