Praca w urzędzie (1652)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
 
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmie oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 
W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego swoich ofert w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (RODO)

Informacja dotycząca rozmów kwalifikacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

18.11.2014 - 09:03
 • Numer naboru 092/RPI/008/XI/2014
 • Data ważności 28.11.2014
 • Data ogłoszenia 18.11.2014
14.11.2014 - 15:25
 • Numer naboru 091/PRZI/008/XI/2014
 • Data ważności 24.11.2014
 • Data ogłoszenia 14.11.2014
14.11.2014 - 15:13
 • Numer naboru 090/CFIV/013/XI/2014
 • Data ważności 24.11.2014
 • Data ogłoszenia 14.11.2014
10.11.2014 - 11:17
 • Numer naboru 089/RPV/007/XI/2014
 • Data ważności 20.11.2014
 • Data ogłoszenia 10.11.2014
10.11.2014 - 11:03
 • Numer naboru 088/RŚV/003/XI/2014
 • Data ważności 20.11.2014
 • Data ogłoszenia 10.11.2014
10.11.2014 - 09:32
 • Numer naboru 087/RPI/006/XI/2014
 • Data ważności 20.11.2014
 • Data ogłoszenia 10.11.2014
03.11.2014 - 15:22
 • Numer naboru 086/KLVII/004/XI/2014
 • Data ważności 13.11.2014
 • Data ogłoszenia 03.11.2014
03.11.2014 - 14:56
 • Numer naboru 085/CFII/012/XI/2014
 • Data ważności 13.11.2014
 • Data ogłoszenia 03.11.2014
30.10.2014 - 09:43
 • Numer naboru 084/RPIV/005/X/2014
 • Data ważności 12.11.2014
 • Data ogłoszenia 30.10.2014
20.10.2014 - 15:53
 • Numer naboru 083/CFIII/011/X/2014
 • Data ważności 30.10.2014
 • Data ogłoszenia 20.10.2014